strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

 


Ogród w czterech porach roku

Przez cały rok uczniowie kl. I-III G u.u. brali udział w projekcie edukacyjnym „Ogród w czterech porach roku”, który przybliżył młodzieży tematykę świata przyrody poprzez obserwację i badanie środowiska, więź emocjonalną z otaczającą go przyrodą poprzez podejmowane działania na rzecz środowiska oraz kształtowania właściwych postaw wobec przyrody.
Cykl zajęć dydaktycznych realizowany był zgodnie ze światowym kalendarzem oraz wynikających z naszych potrzeb w ramach realizacji projektu edukacyjnego.
Podczas podsumowania projektu, które odbyło się 13.06.2017 r. obejrzeliśmy prezentację multimedialną (zdjęcia z realizacji projektu ), uczniowie wykonywali różne zadania przygotowane przez nauczyciela. Na koniec Pani Dyrektor Ewa Kaczmarek wręczyła dyplomy.