strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

 


Wiem jak ratować życie

Uczniowie klasy IV –V w drugim semestrze zrealizowali projekt z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej „Wiem jak ratować życie”. Przeszli przeszkolenie z zakresu sprawdzania przytomności, wzywania pomocy, sprawdzania oddechu, poznali numery alarmowe oraz nauczyli się układać osobę nieprzytomna w pozycji bezpiecznej. Ćwiczyli czynności wykonywane podczas resuscytacji krążeniowo- oddechowe: oddechy ratownicze i uciskanie klatki piersiowej. Zapoznali się z zawartością apteczki oraz ćwiczyli zakładanie opatrunków osobie poszkodowanej podczas krwotoków, oparzeń i złamań.
14.06 2017 r. odbyło się podsumowanie wiedzy. Młodzież sprawdziła swoje umiejętności ratownicze i zdobytą wiedzę podczas „Biegu po życie”, w którym mieli okazje ćwiczyć razem z młodzieżowa grupą SIM PCK. Zobaczyli również jak wykonuje się rany i jak wygląda akcja ratownicza. Z rąk pani dyrektor otrzymali dyplomy ukończenia kursu pierwszej pomocy.