strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

 


W wiejskiej zagrodzie

Uczniowie klas II SPdP oraz I/II gimnazjum u.u. dnia 28 października w czasie pobytu w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno- Spożywczego w Szreniawie wzięli udział w zajęciach edukacyjnych „ W wiejskiej zagrodzie” oraz uczestniczyli w warsztatach wyrobu masła w maselnicy tłuczkowej tzw. kierzynce. Młodzież z zaciekawieniem przyglądała się zwierzętom hodowanym w gospodarstwie rolnym: krowom, konikom polskim, koniom pociągowym, kozom, bykom „Hektorowi” i „ Bohunowi”, świniom, królikom, kaczkom, kurom, gęsiom. Pracę rolnika w zagrodzie uczniowie ocenili jako ciężką lecz dającą wiele satysfakcji i radości płynącej z bliskiego kontaktu ze zwierzętami.
Pobyt w muzeum zakończyła degustacja świeżego chleba z własnoręcznie wyrobionym masłem.