strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

 


Projekt UNICEF-u "Po pierwsze dziecko"

Uczniowie szkoły podstawowej wzięli udział w projekcie UNICEF „Po pierwsze dziecko”. Nasze spotkanie było okazją do rozmowy na temat sytuacji dzieci na całym świecie, szczególnie tych, które ze względu na toczące się w ich państwach konflikty zbrojne zmuszone są opuszczać swoje kraje. Projekt UNICEF miał na celu przekazanie dzieciom wiedzy na temat uchodźctwa we współczesnym świecie, uwrażliwić uczniów na sytuację ich rówieśników, którzy mieszkają w regionach konfliktów oraz kształtować od najmłodszych lat postawy otwartości na potrzeby innych ludzi.