strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

 


Międzyszkolny Turniej Profilaktyczny
"Zachowaj Trzeźwy Umysł"

Dnia 25 maja w sali gimnastyczne Zespołu Szkół w Nowym Folwarku spotkali się przedstawicieli 11 szkół podstawowych z gminy Września. Uczniowie zmierzyli się z zagadnieniami teoretycznymi z zakresu uzależnień i zdrowego stylu życia. Rozwiązywali testy z wychowania komunikacyjnego, wykazywali się wiedzą ekologiczną oraz wiedzą z zakresu zdrowego żywienia. Układali teksty o tematyce profilaktycznej i pokonywali tory przeszkód. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy szóstej: Magdalena Kucza, Mateusz Dekowski i Przemysław Szymkowiak. Organizatorem turnieju była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sanepid, Straż Miejska oraz Policja. Miłym akcentem były pokazy strażackie. Międzyszkolnemu Turniejowi Profilaktycznemu towarzyszyła dobra zabawa i zdrowe współzawodnictwo.

Oto krótka fotorelacja.