strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

 


Spotkanie z policjantem

W dniu 16.01.2018 roku uczniowie klas VI, VII SP, II i III Gim oraz I Zawodowej uczestniczyli w spotkaniu z policjantem Powiatowej Komendy Policji st. sierż. Tomaszem Michalakiem. Tematem pogadanki była cyberprzemoc wśród uczniów i jej konsekwencje.