strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

 


TIK i bezpieczeństwo

W naszej szkole wykorzystujemy TIK w pracy z uczniami z lekką, umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną. Korzystamy ze specjalistycznych, komputerowych programów edukacyjnych oraz tabletów z oprogramowaniem dostosowanym do potrzeb naszych uczniów. Jedną z form pracy jest wykorzystanie tablicy interaktywnej, która uatrakcyjnia lekcję i angażuje uczniów. Tematyka bezpieczeństwa jest bardzo ważna, dlatego też uczniowie kl. VII u. w ramach przypomnienia wszystkich najistotniejszych wiadomości z tego zakresu rozwiązywali zadania umieszczone na platformie edukacyjnej mCouser. Rozwiązując polecenia na tablicy interaktywnej rozwijali nie tylko myślenie przyczynowo-skutkowe, ale także motorykę dużą oraz percepcję wzrokowo-słuchowo-ruchową.