strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

 


INNOWACJA PEDAGOGICZNA

LEŚNA SZKOŁA
czyli survival dla każdego.

Innowację w roku szkolnym 2018/2019 realizuje klasa III PDP. Ma zachęcać i motywować uczniów do częstszego korzystania z dobrodziejstw przebywania na świeżym powietrzu i obcowania z naturą, a także wyposażyć ich w umiejętność poruszania się w naturalnym terenie. Zajęcia odbywają się w pobliskim lesie, w ramach Zajęć kształtujących kreatywność.

DZIENNIK WYPRAW I DZIAŁAŃ – CZERWIEC
- nazywaliśmy dzikie rośliny i zwierzęta z naszego lasu,
- korzystaliśmy z darów natury,
- uczyliśmy się biwakować,
- posadziliśmy pamiątkowy dąb

DZIENNIK WYPRAW I DZIAŁAŃ – MAJ
- w łączności z przyrodą rozwijaliśmy ciekawość, kreatywność i zdolności motoryczne,
- uczyliśmy się szacunku do czystego świata,
- budowaliśmy dobre samopoczucie podczas integrowania w przydzielonych zadaniach,
- poznawaliśmy życie mrówek w ich społeczności,
- nazywaliśmy spotkane zwierzęta i rośliny,
- uczyliśmy się suszyć kwiaty i bandażować rany

DZIENNIK WYPRAW I DZIAŁAŃ – KWIECIEŃ
- budowaliśmy zegar słoneczny,
- obserwowaliśmy rozwój brzozy i jej zdrowotnych właściwości,
- odtwarzaliśmy linię życia otaczającej nas przyrody.

DZIENNIK WYPRAW I DZIAŁAŃ – MARZEC
- budowaliśmy szałasy i minischronienia,
-rozpoznawaliśmy budki dla owadów, nietoperzy i ptaków,
- określaliśmy kierunki świata posługując się kompasem i wskazówkami przyrodniczymi,
- szukaliśmy pierwszych oznak wiosny,
- nazywaliśmy gatunki drzew i liczyliśmy ich wiek na podstawie pnia,
- pisaliśmy na brzozowej korze i dowiedzielismy się o jej wykorzystywaniu w dawnych wiekach.DZIENNIK WYPRAW I DZIAŁAŃ – STYCZEŃ/LUTY
- ćwiczyliśmy zdolności manualne, cierpliwość, zręczność i wytrwałość
- uczyliśmy się pracy w zespole, pewności siebie i polegania na sobie,
- zacieśnialiśmy więzi z przyrodą i bezpiecznie posługiwaliśmy się narzędziami,
- rozwijaliśmy myślenie matematyczne i umiejętność słuchania,
- ocenialiśmy ryzyko i zarządzaliśmy nim,
- budowaliśmy schronienie, drabinę, wiązaliśmy węzły, gotowaliśmy wodę

DZIENNIK WYPRAW I DZIAŁAŃ – GRUDZIEŃ
- utrwalaliśmy zasady bezpiecznego stosowania otwartego ognia,
- uczyliśmy się wzniecać iskry za pomocą krzesiwa i draski
- rozpoznawaliśmy gatunki i cechy drzew
- poznawaliśmy pierwsze hobby człowieka tworzenie biżuterii z naturalnych materiałów,
- rozwijaliśmy myślenie matematyczne w pracy z kształtami trójwymiarowymi,
- wyrabialiśmy cierpliwość i wytrwałość w pracach manualnych,
- uczyliśmy się podejmowania ryzyka prawidłowo posługując się narzędziami,
- dzieliliśmy się radami,
- wzmacnialiśmy samoocenę, poczucie dumy i wspólnoty.

DZIENNIK WYPRAW I DZIAŁAŃ - LISTOPAD
- zgłębialiśmy budowę łuku i strzał,
- poznawaliśmy alfabet ogamiczny starożytnych Celtów,
- wykonywaliśmy magiczne różdżki, przekazujące moc drzew, z których są wykonane,
- kształcąc precyzję motoryczną i wykorzystując naturalne dary przyrody tworzyliśmy lodowe dzieła, a także leśne ozdoby na głowę,
-zdobywaliśmy wiedzę o przemianach pór roku, zasadach bezpieczeństwa podczas strzelania z łuku, ciekawych legendach, historii,
- ćwiczyliśmy cierpliwość, wyobraźnię, determinację, współpracę, samoocenę i osiąganie celów.

DZIENNIK WYPRAW I DZIAŁAŃ- PAŹDZIERNIK
- robiliśmy kawę żołędziową i poznawaliśmy jej zastosowanie,
- szukaliśmy leśnych trofeów,
- rozwijaliśmy zmysł dotyku i węchu szukając z przewodnikiem swojego drzewa,
- ćwiczyliśmy „ pamięć fotograficzną” podczas szukania wyznaczonych okazów przyrody.

DZIENNIK WYPRAW I DZIAŁAŃ- WRZESIEŃ
- tworzyliśmy mapę lasu,
- wykonywaliśmy aborygeński kijek wędrowniczek,
- uczyliśmy się naszego hymnu „ Idą leśni”,
- malowaliśmy kamuflaż