strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

 


Pocztówka dla Niepodległej

9 listopada odbyła się w naszej szkole akcja: „Mamy Niepodległą”. Swoim przesłaniem nawiązuje ona do napisanej przez Marszałka Józefa Piłsudskiego depeszy notyfikującej odrodzenie Polski, która dzięki sprytnie przygotowanej w konspiracji akcji, wykorzystując radiotelegrafy dawnych zaborców została wysłana do przywódców państw biorących udział w I wojnie światowej oraz państw neutralnych. Uczniowie otrzymali kartkę pocztową, na której mogli napisać życzenia dla Naszej Ojczyzny lub dla innych, podzielić się radością z innymi obywatelami naszego kraju. Wysyłając życzenia ćwiczyliśmy też umiejętność właściwego adresowania i formułowania życzeń.

Wśród osób wysyłających kartki, po dwóch tygodniach od spotkania, rozlosowano nagrody. Najpiękniejsze życzenia napisał Kacper Grześkiewicz i to właśnie on został głównym laureatem Konkursu.