strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

 


Nauka - to lubię
kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego”

Harmonogram zajęć - projekt "Nauka - to lubię!"

„Nauka- to lubię!” – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego.

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Termin realizacji projektu: 01.08.2018 r. – 30.06.2021 r.

Beneficjentem projektu jest Powiat Wrzesiński, a realizatorami:
- Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni,
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni,
- Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni,
- Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni.

Całkowita wartość projektu: 2 058 687,85 zł
Wartość dofinansowania: 1 955 753,45 zł

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i kompetencji 1577 uczniów (893 kobiet i 684 mężczyzn), w tym 273 uczniów (114 kobiet i 159 mężczyzn) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, uczących się w LO, ZSP, ZSTiO, ZSZ nr 2 i ZSS we Wrześni, poprzez organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia i specjalistycznych zajęć terapeutycznych, a także podwyższenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji 44 nauczycieli (32 kobiet i 12 mężczyzn) uczących w w/w szkołach, do 30.06.2021 r. Celem jest również poprawa warunków dydaktycznych dla uczniów w w/w szkołach poprzez doposażenie 8 pracowni przyrodniczych (2 geograficznych, 2 biologicznych, 2 chemicznych, i 2 fizycznych) oraz 4 pracowni matematycznych w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów.

W ramach projektu Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni realizuje takie rodzaje wsparcia, jak:
1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z: przedsiębiorczości oraz kompetencji matematycznych.
2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia z: przyrody, j. angielskiego, chemii oraz fizyki.
3. Indywidualne zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.
4. Grupowe zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.
5. Studia podyplomowe oraz szkolenia doskonalące dla nauczycieli.
6. Doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Formularz

Oświadczenie

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie

Umowa uczestnictwa w zajeciach

Oświadczenie uczestnika projektu

Kółko przyrodnicze

Na zajęciach kółka przyrodniczego w ramach projektu „ Nauka - to lubię!” uczniowie szkoły podstawowej poznawali różne ekosystemy między innymi jeziora, łąki, pola uprawnego. Zdobyli wiadomości o organizmach roślinnych i zwierzęcych zamieszkujących te środowiska oraz o występujących w nich zależnościach pokarmowych. W celu utrwalenia nazw poznanych roślin oraz zwierząt wykonywali makiety np. pola oraz zielniki – patrz fotoreportaż.

 

Kółko przyrodnicze

Uczniowie klasy III szkoły podstawowej na zajęciach kółka przyrodniczego poznali bliżej dwa zjawiska atmosferyczne: burzy (właściwości elektryczne ciał; wywołanie ładunków elektrycznych przez pocieranie jednego przedmiotu o inny; jak powstaje piorun; dlaczego najpierw widzimy piorun, a potem słyszymy grzmot?; zasady zachowania się podczas burzy
w domu i poza nim) oraz tęczy (jak powstaje; skąd biorą się kolory).
W indywidualny dla siebie sposób, przy użyciu różnych materiałów i technik postanowili zobrazować omawiane wyżej zjawiska.

Opiekun koła – Elżbieta Kołtuniak - Kierzek

Obserwatorium astronomiczne w Poznaniu

Członkowie koła z fizyki oraz przyrodniczego w dniu 22 listopada 2019 roku, w ramach projektu „Nauka – to lubię!”, odwiedzili Obserwatorium Astronomiczne w Poznaniu przy ulicy Słonecznej. Pracownik instytutu pokazał uczniom zabytkowy teleskop – refraktor Zeissa 200/3000 mm, objaśnił jego budowę, działanie oraz przeznaczenie. Przypomniał znaczenie badań i obserwacji prowadzonych przez polskich astronomów Mikołaja Kopernika i Jana Heweliusza. Następnie uczniowie wzięli udział w wykładzie multimedialnym o budowie Układu Słonecznego.

Logorytmika

Atrakcyjną formą zajęć dodatkowych w naszej szkole jest LOGORYTMIKA prowadzona w ramach kompleksowego programu rozwojowego szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego – Nauka – to lubię! Podczas tych spotkań uczniowie biorą udział w różnego rodzaju aktywnościach, które wspierają rozwój mowy. Nasze zajęcia to czas intensywnych ćwiczeń logopedycznych, ruchowych i manualnych. Wykorzystujemy także ulubiony przez naszych uczniów program multimedialny dla dzieci z wadami wymowy i innymi zaburzeniami sprawności językowej serii mTalent „Zajęcia logopedyczne”. Poniżej zdjęcia z zajęć, podczas których królowała głoska [s].

Planetarium w Toruniu

W ramach projektu „Nauka – to lubię!” grupa uczniów po raz kolejny skorzystała z oferty edukacyjnej toruńskiego planetarium (22.10.2019r.). Członkowie kółka przyrodniczego oraz kółka z fizyki obejrzeli dwa pokazy filmowe pod tytułem „Wirująca Ziemia” oraz „Makrokosmos”. W Sali Geodium skorzystali z interaktywnych stanowisk i urządzeń, dzięki którym mogli samodzielnie eksperymentować (np. pole magnetyczne, efekt Coriolisa, źródła energii odnawialnej). Największe zainteresowanie wzbudziła interaktywna przestrzeń - Baza Mars#17- zaaranżowana w formie bazy kosmicznej. Uczniowie mogli wykonywać określone czynności i zadania np. właściwe gospodarować energią, usuwać drobne awarie, badać próbki pobrane z powierzchni Marsa.

Kółko przyrodnicze

Uczniowie klasy czwartej w ramach kółka przyrodniczego poznawali ekosystem lasu. W tym celu odbyli wycieczkę, podczas której prowadzili obserwacje z użyciem lornetki i lupy, wykonywali zdjęcia, zbierali naturalne okazy. Podsumowaniem tego bloku tematycznego było wykonanie planszy ukazującej warstwową budowę lasu i świat zwierząt. Podczas zajęć dzieciaki wykazały się niezwykłą dociekliwością, wyobraźnią, spostrzegawczością oraz świetnie pracowały zespołowo.

"Z konewką i grabkami - zostań Małym Ogrodnikiem"

Dnia 25 kwietnia 2019 roku grupa uczniów klas II-V wzięła udział z zajęciach pod hasłem: „Z konewką i grabkami – zostań Małym Ogrodnikiem” zorganizowanych przez pracowników poznańskiego Ogrodu Botanicznego. Warsztaty poprzedził spacer po ogrodzie, w trakcie którego uczniowie mieli możliwość poznania roślinności różnych stref klimatycznych, przypomnienia sobie roślin z naszych przydomowych ogródków ( warzywa, zioła, kwiaty), a także przyjrzenia się pracy pracowników Ogrodu Botanicznego podczas nasadzania roślin cebulkowych, przycinania krzewów oraz innych zabiegów pielęgnacyjnych. Następnie każdy uczeń, zgodnie z zasadami, posadził do swojej doniczki roślinę z rodziny gruboszowatych –rojnika, którą zabrał ze sobą.

Wycieczka do Laboratorium Wyobraźni w Poznaniu.

12 marca 2019 roku w ramach projektu: „Nauka – to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego”, grupa uczniów uczestniczących w zajęciach rozwijających – Kółko z fizyki „Dla ciekawych i mających trudności” oraz Kółko chemiczne – „Chemia w domu i w szkole” była w Laboratorium Wyobraźni w Poznaniu. Uczniowie przeprowadzali rozmaite eksperymenty, badania i analizy, min. robili mydło o różnych kształtach, barwach i zapachach, tornado w menzurce, zabarwiali wodę na różne kolory, nawet świeczka lewitowała. Uczestnicy zwiedzali interaktywne wystawy, min. można było zobaczyć nieskończoność, rozszczepienie się światła białego, złudzenia optyczne.

Nauka –to lubię! Logorytmika

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły biorą udział w dodatkowych zajęciach LOGORYTMIKA w ramach kompleksowego programu rozwojowego szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego - Nauka – to lubię!
Logorytmika jest metodą wspierającą rozwój mowy oraz formą profilaktyki logopedycznej. Podczas zajęć dzieci biorą udział w ćwiczeniach ruchowych, słuchowych i słownych. Poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju ćwiczeniach dzieci dostrzegają prozodyczne aspekty mowy, a także jej rytmiczność i sekwencyjność. Aktywność ruchowa i słowna dzieci połączona z doskonaleniem funkcji słuchowych jest świetnym ćwiczeniem stymulującym funkcje prawej i lewej półkuli mózgu. W ramach projektu zakupione zostało pianino elektroniczne Roland, dzięki któremu każde dziecko może być autorem ćwiczeń słuchowych. Różnorodne funkcje pianina (m.in. tworzenie odgłosów przyrody, dźwięków z najbliższego otoczenia) rozwija aktywność poznawczą i sprzyja procesowi uczenia się.

Nauka –to lubię! Kółko z fizyki "Dla ciekawych i mających trudności"

11 kwietnia 2019 roku w ramach projektu: „Nauka – to lubię!” grupa uczniów uczestniczących w zajęciach rozwijających – Kółko z fizyki „Dla ciekawych i mających trudności” oraz Kółko chemiczne „Chemia w domu i w szkole” brała udział w XXII Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki na Wydziale Fizyki UAM. Uczniowie skorzystali z wykładów i ćwiczeń połączonych z pokazami i różnymi doświadczeniami. Było wyjaśnione co wspólnego ma słońce z żarówką, a lampa sodowa z ogórkiem kiszonym i zorzą polarną, pokazano również rozszczepienie światła. Uczniowie zobaczyli wersję rozrywkową i sportową ruchu obrotowego. Zostały przedstawione różnorodne aspekty symetrii – od Wielkiego Wybuchu i cząstek elementarnych do układów biologicznych. Duże wrażenie na młodzieży zrobił pokaz fraktala „Żuk” Mandelbrota. Uczniowie zgłębili tajniki magicznej fizyki i świata nauki.

fotoreportaż

Nauka –to lubię! Kółko z chemii "Chemia w domu i szkole"

9 kwietnia 2019 roku w ramach projektu: „Nauka – to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego”, grupa uczniów uczestniczących w zajęciach rozwijających – Kółko z fizyki „Dla ciekawych i mających trudności” oraz Kółko chemiczne – „Chemia w domu i w szkole” wzięła udział w XXII Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki. Uczniowie uczestniczyli w następujących panelach tematycznych: Zagadki fizyki, W krainie suchego lodu, Czarodziejskie mikstury, Magiczny atrament, Genetyczny zawrót głowy - budowa DNA.

fotoreportaż

Nauka –to lubię! Arteterapia

W ramach kompleksowego programu rozwojowego szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego - Nauka – to lubię! odbywają się zajęcia z ARTERAPII. W ramach zajęć uczestnicy tworzą obrazy plastyczne, rzeźbią w glinie, uczą się tkać, obsługiwać urządzenia typu: ploter, wyrzynarka do drewna, maszyna tnąco-wytłaczająca. Nadrzędnym celem prowadzonych zajęć terapeutycznych jest dokonanie się w uczniach pozytywnej zmiany w postrzeganiu siebie, aktualnych relacjach, nabycie umiejętności kierowania własnym zachowaniem, radzenia sobie ze stresem oraz podniesienie samooceny i samoświadomości.

Zajęcia z elementami biblioterapii – wspieranie rozwoju społecznego i emocjonalnego

W ramach kompleksowego programu rozwojowego szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego - Nauka – to lubię! uczniowie klasy 3 szkoły podstawowej biorą udział w roku szkolnym 2018/2019 w zajęciach z elementami biblioterapii – wspieranie rozwoju społecznego i emocjonalnego. Celem programu jest kształtowanie umiejętności społecznych, wspomaganie rozwoju osobistego dzieci, wspomaganie rozwoju sfery emocjonalnej. W czasie zajęć wykorzystywane są różne metody aktywnej pracy. Podstawą jest praca kręgu. Jako techniki dzielenia się z innymi uczestnikami swoim doświadczeniem wykorzystywane są m.in. gry i zabawy ruchowe, ćwiczenia wyobrażeniowe. Dzieci wykonywali również prace plastyczne oraz odgrywali scenki sytuacyjne. Dzięki zajęciom uczniowie nabyli między innymi takie umiejętności jak: wypowiadania się, rozładowania napięć emocjonalnych, współpracy w grupie czy radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz poznali sposoby rozwiązywania konfliktów.