strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

 


Nauka - to lubię
kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego”

„Nauka- to lubię!” – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego.

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Termin realizacji projektu: 01.08.2018 r. – 30.06.2021 r.

Beneficjentem projektu jest Powiat Wrzesiński, a realizatorami:
- Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni,
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni,
- Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni,
- Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni.

Całkowita wartość projektu: 2 058 687,85 zł
Wartość dofinansowania: 1 955 753,45 zł

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i kompetencji 1577 uczniów (893 kobiet i 684 mężczyzn), w tym 273 uczniów (114 kobiet i 159 mężczyzn) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, uczących się w LO, ZSP, ZSTiO, ZSZ nr 2 i ZSS we Wrześni, poprzez organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia i specjalistycznych zajęć terapeutycznych, a także podwyższenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji 44 nauczycieli (32 kobiet i 12 mężczyzn) uczących w w/w szkołach, do 30.06.2021 r. Celem jest również poprawa warunków dydaktycznych dla uczniów w w/w szkołach poprzez doposażenie 8 pracowni przyrodniczych (2 geograficznych, 2 biologicznych, 2 chemicznych, i 2 fizycznych) oraz 4 pracowni matematycznych w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów.

W ramach projektu Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni realizuje takie rodzaje wsparcia, jak:
1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z: przedsiębiorczości oraz kompetencji matematycznych.
2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia z: przyrody, j. angielskiego, chemii oraz fizyki.
3. Indywidualne zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.
4. Grupowe zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.
5. Studia podyplomowe oraz szkolenia doskonalące dla nauczycieli.
6. Doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Formularz

Umowa uczestnictwa ucznia

Oświadczenie

Regulamin rekrutacji nauczycieli

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie

Umowa uczestnictwa w zajeciach

Oświadczenie uczestnika projektu