strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

 


Projekt edukacyjny "Spacer z książką"

Uczniowie klas SPdP oraz klasy VIII szkoły podstawowej u.u. w roku szkolnym 2018/2019 realizowali projekt edukacyjny „Spacer z książką”. Młodzież w czasie wybranych zajęć rozwijających komunikowanie się kształtowała nawyki czytelnicze, rozwijała i poszerzała wiedzę o historii Polski, rozwijała zainteresowania ,uczyła się ciekawie spędzać wolny czas. Zajęcia wspomagały rozwój emocjonalny, moralny oraz służyły kształtowaniu postaw prospołecznych młodzieży. Uczniowie prowadzili dzienniki lektur, w których zamieszczali tytuły przeczytanych opowiadań oraz wykonywali tematyczne ilustracje.