strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

 


Kongres ekologiczny
"Zawsze zielona Września! Przyłączysz się?"

Mikołaj i Tobiasz (uczniowie klasy VII) reprezentowali szkołę na Kongresie ekologicznym „Zawsze zielona Września! Przyłączysz się?”, która odbyła się 28 listopada 2019r. w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Wzięli w nim udział m.in. przedstawiciele jednostek samorządowych, straży miejskiej, dyrektorzy szkół, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, nauczyciele, harcerze. Każdy z uczestników kongresu mógł zgłosić problem związany z szeroko rozumianą ekologią dotyczący naszego miasta. Powstało kilkanaście sesji dyskusyjnych np. bioróżnorodność systemów, edukacja ekologiczna, strefy sportu, wyprzedaże garażowe, transport w mieście itp. Uczestnicy mogli brać udział w kilku interesujących ich sesjach. Powstałe na zakończenie każdej sesji raporty złożą się na książkę.

Elżbieta Kołtuniak - Kierzek