strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

Biblioteka szkolna zaprasza

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

Nauczyciel bibliotekarz
Ewa Górczyńska

Godziny otwarcia
Poniedziałek 8:00 -15:00
Wtorek 7:30 - 15:00
Środa 8:00 - 14:00
Czwartek 8:00 - 13:00
Piątek 8:00 - 13:00

Nasza szkoła wyposażona jest w 4 zestawy komputerów z oprogramowaniem oraz urządzenie wielofunkcyjne ze stałym łączem do Internetu. Jest to realizacja projektu MEN współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS.
Oficjalna nazwa projektu to „ Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” ( ICIM) .
Opiekunem centrum jest nauczyciel bibliotekarz, który dzieląc się wiedzą i umiejętnościami pomaga zarówno uczniom jak i nauczycielom w wyszukiwaniu potrzebnych materiałów, użytkowaniu programów multimedialnych ( encyklopedii, atlasów świata, słowników języka polskiego, wyrazów obcych, ortograficznego , poprawnej polszczyzny ), korzystaniu z witryn edukacyjnych i innych.
ICIM jest czynne w godzinach pracy biblioteki i cieszy się dużą popularnością.

Regulamin Pracowni Multimedialnej

 1. Z czytelni multimedialnej mogą korzystać wyłącznie uczniowie i pracownicy szkoły.

 2. Ze stanowisk komputerowych można korzystać w godzinach pracy biblioteki pod opieką nauczyciela dyżurnego.

 3. Komputer w czytelni służy przede wszystkim do wyszukiwania informacji w sieci Internet i w zainstalowanych programach multimedialnych oraz do przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w bibliotece szkolnej.

 4. Z jednego komputera mogą korzystać najwyżej dwie osoby.

 5. Przed przystąpieniem do pracy przy komputerze należy dokonać wpisu w zeszycie ( imię, nazwisko, klasę, nazwę programu) oraz cel korzystania ze stanowisk.

 6. Niedozwolone jest;
  - kopiowanie zainstalowanego na komputerach oprogramowania
  - instalowanie własnych programów
  - kasowanie programów zainstalowanych
  - dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywanie sprzętu
  - samowolne manipulowanie sprzętem, przełączania i odłączania klawiatur, monitorów, myszy
  - podłączanie własnych urządzeń
  - tworzenie oraz eksperymentowanie z programami wirusowymi

 7. Nie można wykorzystywać komputera do gier i zabaw bez zgody nauczyciela.

 8. Zabrania się zapisywania dokumentów na dysku twardym bez zgody nauczyciela.

 9. Użytkownik chcący korzystać z dyskietki ma obowiązek zgłoszenia tego nauczycielowi- bibliotekarzowi.

 10. Nauczyciel bibliotekarz może udzielać pomocy gdy aktualnie dysponuje czasem.

 11. Nauczyciel zobowiązany jest do nie ujawniania hasła do komputerów chyba, że wymaga tego sytuacja.

 12. Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko pracy.

 13. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi - bibliotekarzowi.

 14. Osoba korzystająca ze sprzętu materialnie odpowiada za jego uszkodzenie.Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

 15. Korzystanie ze sprzętu może się odbywać wyłącznie przed lub po godzinach lekcyjnych.

 16. Wydruk strony kosztuje 0,10 zł.

 17. Nieprzestrzeganie regulaminu wiąże się z zakazem korzystania z Pracowni Multimedialnej przez czas określony przez nauczyciela-bibliotekarza.