strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

Biblioteka szkolna zaprasza

Klub Przyjaciół Książki

Nauczyciel bibliotekarz
Ewa Górczyńska

Godziny otwarcia
Poniedziałek 8:00 -15:00
Wtorek 7:30 - 15:00
Środa 8:00 - 14:00
Czwartek 8:00 - 13:00
Piątek 8:00 - 13:00

KOŁO BIBLIOTECZNE- KLUB PRZYJACIÓŁ KSIĄŻKI
Cele:
- integracja dzieci i młodzieży,
- poznanie pracy bibliotekarza,
- uczy współdziałania,
- uczy odpowiedzialności i systematyczności,
- wyrabia pewność siebie,
- rozwija zainteresowania i zdolności,
- rozwija estetykę i poczucie piękna,
- poszerza wiedzę,
- uczy poszanowania książek,
- uczy właściwego zachowania w bibliotece.

Zadania
Organizacyjno- techniczne
- pomoc w udostępnianiu zbiorów,
- prace techniczne związane z opracowywaniem książek ( opieczętowanie, wypisanie karty książki, obkładanie książek),
- konserwacja,
- dbanie o zieleń, ład i porządek w bibliotece,
- porządkowanie książek na regałach.

Imprezy czytelnicze
- dobór repertuaru imprez organizowanych przez koło
- przydział ról,
- udział w próbach inscenizacji,
- opracowanie konkursów czytelniczych, wystaw itp.
- prezentacja.

Zadania plastyczne
- dekoracja biblioteki,
- przygotowanie rekwizytów, scenografii,
- pomoc przy wykonywaniu gazetek ściennych i wystawek,
- wykonanie wizytówek członków koła

Zadania informatyczne
- wykonanie napisów,
- przepisywanie tekstów,
- opracowanie komputerowe wizytówek członków koła
- pozyskiwanie informacji z Internetu