strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

Biblioteka szkolna zaprasza

„Spotkania z książką” –czytamy razem
Zajęcia finansowane w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji i Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży

Nauczyciel bibliotekarz
Ewa Górczyńska

Godziny otwarcia
Poniedziałek 8:00 -15:00
Wtorek 7:30 - 15:00
Środa 8:00 - 14:00
Czwartek 8:00 - 13:00
Piątek 8:00 - 13:00

W roku szkolnym 2009/2010 w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji i Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka we Wrześni prowadzone są zajęcia czytelnicze „ Czytam i tworzę” dla uczniów szkoły podstawowej.

Zajęcia czytelnicze „ Czytam i tworzę” to zabawa z bajką. Dzieci zarówno czytają jak i wykonują samodzielnie przedmioty i zabawki związane z treścią bajki. Prace manualne wprowadzą dzieci w świat plastyki i techniki. Ułatwią poznawanie nowych pojęć oraz zdobywanie wiedzy o świecie. Myślę, że urozmaicenie zajęć sprawi, że dzieci będą chętnie przebywać w bibliotece szkolnej na wspólnej zabawie w świecie książek. Zajęcia będą niezwykłym pomysłem na spędzenie czasu wolnego.

Cel programu

 1. Zaszczepienie nawyków czytelniczych.
 2. Zamiłowania do literatury.
 3. Wdrażanie do częstego korzystania ze zbiorów biblioteki.
 4. Rozwijanie sprawności manualnych.
 5. Zdobywanie wiedzy o świecie.

Zadania

 1. Zorganizowanie stałej ekspozycji książek dla dzieci atrakcyjnych ( książki nowe, bogata szata graficzna itp.)
 2. Wypracowanie tradycji cichego czytania, stworzenie atmosfery sprzyjającej dzieleniu się przemyśleniami dotyczącymi przeczytanych książek, słuchanie opowiadań z taśmoteki.
 3. Prace manualne do poznanych bajek i wykorzystanie tych prac do dalszej zabawy.
 4. Czytaniu towarzyszą : mini konkurs pięknego czytania, zabawy na podstawie przeczytanych tekstów- np. zgadywanki, krzyżówki itp.

Lektura

 1. Seria książek” Zabawa z bajką’
  - Czerwony Kapturek
  - Trzy świnki
  - Pinokio
  - Podróże Guliwera
  - Alicja w Krainie Czarów
  - Królewna Śnieżka
  - Ali Baba i czterdziestu rozbójników
 2. Seria „ Najpiękniejsze Legendy Polskie”
  - Opowieść o Panu Twardowskim
  - Opowieść o smoku wawelskim
  - Opowieść o złotej kaczce
  - Opowieść o Bazyliszku
  - Opowieść o toruńskich piernikach
  - Opowieść o Szklanej Górze
  - Opowieść o Waligórze i Wyrwidębie
 3. Książki dodatkowe
  - Alicja Patej- Grabowska „ Prawdziwa historia o skrzatach, elfach i trollach”
  - Wiera Bachalska „Jak oswoić czarownicę”
  - Małgorzata Musierowicz „ Ble- Ble”
  - Wiersze Brzechwa, Tuwim
  - Jean- Jacques Sempe Mikołajek


Kącik czytelniczy dla najmłodszych


Wspólna zabawa w teatrzyk


Czytamy i bawimy się

ROK SZKOLNY 2008/2009

Zajęcia czytelnicze dla najmłodszych uczniów szkoły podstawowej.
Zajęcia odbywały się od listopada do grudnia . W spotkaniach uczestniczyli uczniowie kl. II i III z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim , uczniowie kl. IV z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym oraz jedna uczennica kl. IV z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim ( razem 11 osób) .
Zajęcia były prowadzone w bibliotece szkolnej w poniedziałki od godziny 13.00 do 14.00 i w piątki od godziny 12.30 do godziny 13.30

Cele programu:

 • podniesienie poziomu czytelnictwa wśród najmłodszych
 • zainteresowanie zbiorami szkolnej biblioteki i klasyką literatury
 • tworzenie skojarzenia czytania z przyjemnością
 • przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych
 • uczenie nieagresywnych sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów
 • stymulowanie rozwoju emocjonalnego
 • rozwijanie sprawności językowych i manualnych

Podczas 9 spotkań uczniowie zapoznali się z następującymi lekturami: „Słoń , który wysiedział złote jajko” ; „O wróbelku Elemelku” ; opowiadaniami z książki „Czytam od A do Z” ; wybranymi wierszami Jana Brzechwy; poznali „Baśnie” Andersena – Dziewczynka z zapałkami; Grimm-Królewna Śnieżka; Jansson – seria o Maminkach; bajkami W.Sutjejewa –Jabłko; „Opowieści Świętego Mikołaja”. Pozycje zostały wybrane z listy polecanej tzw. „Złotej listy” Praca z książką , z tekstem była przerywana zabawą – piosenkami , ćwiczeniami ruchowymi.
W wolnej chwili dzieci wykonywały pracę na konkurs ogłoszony przez Bibliotekę Publiczną „Galeria Misiowych Postaci”. Grupa otrzymała wyróżnienie zbiorowe – dyplom i słodkie upominki.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, sprawiły dzieciom radość.

Realizacja projektu pokazała, że uczniowie bardzo chętnie biorą udział w zajęciach czytelniczych, jeśli mają one atrakcyjną formę i charakteryzują się dynamiką. Udział w zajęciach pozwolił na wzbudzenie ogromnej aktywności u uczniów, rozwinął ich zainteresowania, nastąpiło budowanie pozytywnych więzi emocjonalnych między uczestnikami. Biblioteka stała się bliska uczniom i była chętnie odwiedzana.
Zajęcia prawdopodobnie będą kontynuowane w kolejnych miesiącach.