strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

Biblioteka szkolna zaprasza

Wiadomości i regulaminy

Nauczyciel bibliotekarz
Ewa Górczyńska

Godziny otwarcia
Poniedziałek 8:00 -15:00
Wtorek 7:30 - 15:00
Środa 8:00 - 14:00
Czwartek 8:00 - 13:00
Piątek 8:00 - 13:00

Uwaga uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum!
Nauczyciele klas życia !

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs „ Zima w przysłowiach”
I etap do 23 stycznia
II etap do 30 stycznia
Rozwiązanie nastąpi 2 lutego 2009 roku.
Po karty zgłoszeniowe i bliższe informacje proszę się zgłosić do biblioteki szkolnej.

Dla uczniów klas życia konkurs w formie plastycznej!

Regulamin biblioteki szkolnej
Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni

  1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji szkoły, rodzice.
  2. Książki wypożycza się bezpłatnie.
  3. Nie wolno przetrzymywać książek, bo czekają na nie inni.
  4. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki, na okres dwóch tygodni.
  5. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
  6. W wypadku zniszczenia lub zagubienia książki ( innego dokumentu) należy ją odkupić bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości po uzgodnieniu z bibliotekarzem.
  7. Pod koniec roku szkolnego książki i inne dokumenty powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie.
  8. W bibliotece obowiązuje cisza!