strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

 

EGZAMINY ZEWNĘTRZNE


Szkoła Podstawowa - egzamin ósmoklasisty

Egzamin gimnazjalny przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum

21 kwietnia 2020 r. (wtorek)
godz. 9:00 - język polski

22 kwietnia 2020 r. (środa)
godz. 9:00 - matematyka

23 kwietnia 2020 r. (czwartek)
godz. 9:00 język obcy nowożytny

Szkoła Branżowa I stopnia

Terminy przeprowadzania egzaminu zawodowego w 2020 roku

Sesja 1. 2020 Zima (Styczeń – luty 2020)
Część pisemna -10 stycznia 2020r.
Część praktyczna -od 11 stycznia do 15 lutego 2020 r.
Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2019 - 20 marca 2020 r.

Sesja 2. 2020 Lato (Czerwiec – lipiec 2020)
Część pisemna - 23 czerwca 2020 r.
Część praktyczna - od 24czerwca do 9 lipca 2020 r.
Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2020- 31 sierpnia 2019 r.

Odpłatność za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dotyczy m.in.:
1) uczniów będących młodocianymi pracownikami
(opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu),
2) absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
(opłata wymagana tylko w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny).

Zgodnie z przepisami prawa wysokość opłaty za obie części egzaminu zawodowego - wynosi obecnie 182,44 zł.
z czego:
- za część pisemną egzaminu - 1/3 ww. kwoty - to jest 60,18 zł.,
- za część praktyczną egzaminu - 2/3 ww. kwoty - to jest 121,063 zł.

Opłatę za egzamin zawodowy należy wnieść na rachunek bankowy OKE w Poznaniu:
NBP Oddział Okręgowy w Poznaniu, 21 1010 1469 0049 0722 3100 0000

W tytule przelewu należy podać:
- imię i nazwisko zdającego,
- nazwę kwalifikacji,
- termin egzaminu,
np. Joanna Kowalska, A.18, sesja maj-sierpień 2019.

Dowód wniesienia opłaty składa się w OKE w Poznaniu nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminu zawodowego.

   

powrót