strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

 

Kalendarz roku szkolnego

 
1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2019 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2019 r.
3. Ferie zimowe: 27 stycznia - 9 lutego 2020 r.
4. Sesja 1 egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie styczeń - luty 2020r.
5. Wiosenna przerwa świąteczna 9 - 14 kwietnia 2020 r.
6. Egzamin ósmoklasisty: 21 kwietnia 2020r.
22 kwietnia 2020r.
23 kwietnia 2020r.
7. Sesja 2 egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie czerwiec - lipiec 2020r.
8. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych
26 czerwca 2020 r.

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Szkoła Podstawowa Szkoła Przysposabiająca do Pracy Szkoła Branżowa

2 stycznia 2020r.
3 stycznia 2020r.
15 kwietnia 2020r.
12 czerwca 2020r.

2 stycznia 2020r.
3 stycznia 2020r.
15 kwietnia 2020r.
12 czerwca 2020r.

2 stycznia 2020r.
3 stycznia 2020r.
15 kwietnia 2020r.
12 czerwca 2020r.