strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

 

Kalendarz roku szkolnego

 
1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2017 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2017 r.
3. Ferie zimowe: 12 - 25 lutego 2018 r.
4. Sesja 1 egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie styczeń - luty 2018r.
5. Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca - 3 kwietnia 2018 r.
6. Egzamin gimnazjalny przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum: 18 kwietnia 2018r.
19 kwietnia 2018r.
20 kwietnia 2018r.
7. Sesja 2 egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie czerwiec - lipiec 2018r.
8. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych
22 czerwca 2018 r.

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Szkoła Podstawowa Szkoła Przysposabiająca do Pracy Szkoła Branżowa

18 kwietnia 2018r.
19 kwietnia 2018r.
30 kwietnia 2018r.
2 maja 2018r.
4 maja 2018r.
1 czerwca 2018r.

18 kwietnia 2018r.
19 kwietnia 2018r.
30 kwietnia 2018r.
2 maja 2018r.
4 maja 2018r.
1 czerwca 2018r.

18 kwietnia 2018r.
30 kwietnia 2018r.
2 maja 2018r.