strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

 

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny
mgr Krystyna Mikołajczyk

Godziny pracy:
Poniedziałek 10:20 - 15:50;
Wtorek 7:45 - 13:00; 14:00-15:45
Środa 8:45 - 10:45
Czwartek 10:30 - 13:00
Piątek 7:45 - 12:45

Praca pedagoga w Zespole Szkół Specjalnych obejmuje takie zagadnienia jak:
  1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn i niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych.
  2. Opieka indywidualna nad uczniami wymagającymi wsparcia pedagogicznego.
  3. Rozpoznawanie potrzeb i organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
  4. Realizowanie zadań na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia, wyboru zawodu oraz pozyskiwania miejsc praktycznej nauki zawodu.
  5. Planowanie i organizowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły
  6. Pomoc wychowawcom klas w trudnych sytuacjach. Pomoc interwencyjną w klasie w nagłych wypadkach
  7. Współpracę z placówkami specjalistycznymi prowadzącymi działalność w zakresie pomocy społecznej, psychologicznej i terapeutycznej.
  8. Współdziałanie z organami szkoły, policją, prokuratorem i sądem w przypadkach wykroczeń uczniów.