strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

 

Pielęgniarka szkolna

Pielęgniarka szkolna
Iwona Orwat

Godziny pracy:
Poniedziałek 8:00 - 11:30
Wtorek 8:00 - 11:30
Środa 11:30 - 15:30
Czwartek 11:30 - 15:30
Piątek 11:30 - 15:00

Profilaktyczna opieka zdrowotna sprawowana przez pielęgniarkę nad uczniami obejmuje w szczególności:
  1. Przeprowadzanie testów przesiewowych i kierowanie postepowaniem poprzesiewowym w stosunku do uczniów z dodatnim wynikiem testów.
  2. Przygotowanie profilaktycznych badań lekarskich (bilansów zdrowia), analiza i wykorzystanie ich wyników.
  3. Współpraca z Punktem Szczepień dotycząca wykonawstwa obowiązkowych szczepień ochronnych.
  4. Prowadzenie u uczniów szkoły podstawowej grupowej profilaktyki próchnicy zębów metodą nadzorowanego szczotkowaniazębów preparatami fluorkowymi.
  5. Współpraca z nauczycielam WF dotycząca przekazywania informacji o kwalifikacji lekarskiej do WF i sportu szkolnego.
  6. Czynne poradnictwo w zakresie opieki pielęgniarskiej.
  7. Prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i ich rodziców oraz uczestnictwo w szkolnych programach profilaktyki i promocji zdrowia.
  8. Udzielanie pomocy w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć.
  9. Prowadzenie dokumentacji medycznej uczniów.
  10. Współdziałanie z dyrekcją i pracownikami szkoły oraz Powiatową Stacją Sanitarno-Epdemiologiczną w zakresie tworzenia w szkole środowiska nauki i pracy sprzyjającego zdrowiu uczniów i pracowników.