strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

 
Rodzaj spotkania Termin spotkania Cel spotkania Odpowiedzialny
- spotkanie z wychowawcą 27 września 2017 - zapoznanie rodziców z Programem wychowawczo - profilaktycznym, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania oraz ze zmianami statutowymi
- wybory Trójek Klasowych
- wybór Rady Rodziców Szkoły
- organizacja pracy w nowym roku szkolnym
-realizacja programów rzadowych
- udział rodziców w posiedzeniu zespołu do spraw pomocy psychologiczno - pedagogicznej
Wychowawcy klas
Konsultacje z nauczycielami 25 października 2017 - informacje o ocenach i postępach uczniów - nauczyciele
- wychowawcy klas
Spotkanie z wychowawcą 29 listopada 2017
- informacje o ocenach i postępach uczniów,
- frekwencja
Wychowawcy klas
Konsultacje z nauczycielami 20 grudnia 2017 - informacje o ocenach zachowania i z poszczególnych przedmiotów proponowanych na I półrocze - nauczyciele
- wychowawcy klas
Spotkanie z wychowawcą 31 stycznia
2018
- podsumowanie pracy w I półroczu
- wnioski
Wychowawcy klas
Konsultacje z nauczycielami 21 marca 2018 - informacje o ocenach i postępach uczniów
- nauczyciele
- wychowawcy klas
Spotkanie z dyrektorem szkoły

Spotkanie z wychowawcą

25 kwietnia 2018 - informacje o ocenach i postępach uczniów,
- frekwencja
- procedury przebiegu sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego
- udział rodziców w posiedzeniu zespołu do spraw pomocy psychologiczno - pedagogicznej
Wychowawcy klas
Konsultacje z nauczycielami 23 maja 2018 - informacje o ocenach zachowania i z poszczególnych przedmiotów proponowanych na koniec roku - nauczyciele
- wychowawcy klas
 
 

powrót