strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

    x
xx


Przedszkole Specjalne "Mali Zdobywcy"

   
  O przedszkolu
   
  Metody pracy
  Terapie


Metoda Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

Posługuje się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń tego rozwoju. Odwołuje się do naturalnych potrzeb dziecka, czyli potrzeby ruchu. Prowadzenie ćwiczeń tą metodą stwarza dziecku okazję do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia sprawstwa.