strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

    x
xx


Przedszkole Specjalne "Mali Zdobywcy"

   
  O przedszkolu
   
  Metody pracy
  Terapie


Terapia ręki

Dziecko doświadcza i poznaje świat poprzez dotyk, poznaje dzięki temu różne kształty i struktury materiałów. Poprzez różnorodne ćwiczenia następuje usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Są to działania rozwijające sprawność ruchową dziecka, umiejętność chwytu oraz koordynację pomiędzy dłońmi a także naukę pisania. Do celów terapii ręki zalicza się także: wypracowanie zdolności skupienia uwagi i patrzenia, wzmacnianie koncentracji, poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej, przekraczanie linii środka ciała.