strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

    x
xx


Przedszkole Specjalne "Mali Zdobywcy"

   
  O przedszkolu
   
  Metody pracy
  Terapie


Alternatywne formy komunikacji ACC

MÓWik PRO
Jest to program działający w oparciu o system Android (tablety, smartfony) , z syntezą mowy Ivona (głos męski, głos damski), przeznaczony do komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Jest polskim programem przeznaczonym dla osób, które z różnych powodów nie mogą mówić. Użytkownik wskazuje symbole oznaczające to, co chce powiedzieć, a następnie urządzenie wypowiada głośno wskazane słowa.

Fonogesty
Jest to system komunikacji z osobami niedosłyszącymi i niesłyszącymi. Metoda polega na wykonywaniu gestów umownych jedną ręką i jednoczesnym głośnym mówieniu. Osoba z wadą słuchu uczy się w ten sposób odczytywania wypowiedzi z ust.

Gesty MAKATON
Są formami alternatywnymi lub wspomagającymi mowę. Gesty MAKATON i mowa uczone są równocześnie w tym samym momencie. Nauka lub terapia logopedyczna przebiega równolegle wraz z wprowadzaniem form manualnych. Z czasem, kiedy dziecko zaczyna opanowywać mowę, gesty są wycofywane.

Język migowy
Język migowy służy do komunikacji z osobami niesłyszącymi lub słabosłyszącymi. Podczas zajęć uczniowie uczą się podstawowych gestów PJM języka migowego.