strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

 


Sprzedaż autobusu


Powiat Wrzesiński – Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż autobusu.

Informacje na temat danych technicznych, wyposażenia, ceny wywoławczej oraz warunków przystąpienia do przetargu znajdują się w ogłoszeniu o przetargu publicznym na sprzedaż autobusu.

Oferty można składać w dni robocze: w godz. od 8:00 do 15:00 nie później jednak niż do dnia 11.06.2018 roku do godz. 11:00 w sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka, ul. Batorego 8, 62-300 Września.

Autobus można oglądać w siedzibie Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni, ul. Batorego 8 w dniach:
- 08.06.2018 rok (wtorek) w godz. od 9:00 do 14:00

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 61  436 04 51, e-mail: zsswrz@szkola.wp.pl

Dokumenty do pobrania:

Uchwała Zarządu Powiatu

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż autobusu

Oferta na zakup samochodu

Regulamin pracy komisji powołanej w celu wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu ofertowego

wzór umowy

protokół zdawczo - odbiorczy