strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

 

Pomoc psychologiczna

Psycholog szkolny
mgr Urszula Opic Piasecka

Godziny pracy:
Poniedziałek 10:00 - 13:00
Wtorek 10:00 - 13:00
Środa 12:35 - 15:35
Czwartek 8:30 - 10:30
Piątek ---------------


Praca psychologa w Zespole Szkół Specjalnych im. J. Korczaka we Wrześni polega na:
  1. Sporządzaniu diagnoz psychologicznych uczniów na potrzeby szkoły i innych instytucji.
  2. Prowadzeniu terapii (indywidualnych i grupowych).
  3. Pracy z rodziną ucznia (wsparcie, edukacja, terapia rodziny).
  4. Wspomaganiu nauczycieli w procesie wychowania i nauczania na terenie szkoły.
  5. Współpracy z instytucjami oświatowymi, pomocowymi i innymi specjalistami.
  6. Działalności profilaktycznej (warsztaty – uczniowie; pogadanki –rodzice; szkolenia – nauczyciele).
  7. Działalności psychoedukacyjnej (indywidualna – grupowa; zaplanowana – o charakterze interwencyjnym).
  8. Pisaniu opinii psychologicznych na potrzeby rodziców i instytucji.
  9. Prowadzeniu dokumentacji dotyczącej realizacji planu pracy psychologa (dziennik zajęć, sprawozdania) oraz teczek uczniów znajdujących się pod jego opieką.
  10. Rozwój zawodowy (poszerzanie kompetencji i aktualizacja wiedzy).
   

powrót