strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

 


Szkoła w ruchu

KONSPEKT LEKCJI

DATA: 7.03.2014 r.

KLASA: III Gimnazjum

MIEJSCE ĆWICZEŃ: sala gimnastyczna

TEMAT: Doskonalenie odbić sposobem górnym i dolnym. Elementy zbicia.

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE:
• MOTORYCZNOŚCI: skoczność, siła obręczy barkowej, celność
• UMIEJĘTNOŚCI: doskonalenie odbić sposobem górnym i dolnym, elementy zbicia.
• WIADOMOŚCI: bezpieczeństwo na lekcjach wychowania fizycznego.
• PRZYBORY: laski gimnastyczne, piłki siatkowe, obręcze, materace.

FORMY-METODY ORGANIZACJI LEKCJI: zadaniowo-ścisła.

PRZEBIEG LEKCJI TREŚĆ ZADANIA METODA REALIZACJI ZADAŃ RUCHOWYCH CZAS UWAGI
CZĘŚĆ WSTĘPNA

• ćwiczenia porządkowo -wychowawcze

• zabawa ożywiająca

Zbiórka, przywitanie, sprawdzenie gotowości grupy do zajęć, podanie tematu zajęć

Bieg dookoła Sali, na sygnał: 1 gwizdek- zmiana kierunku biegu, dowolny chwyt laski, 2 gwizdek- przysiad, 3 gwizdek- skłon w przód.

W kole, w marszu
- laska trzymana pionowo w PR, przekładanie z ręki do ręki,
-laska trzymana nachwytem, podrzut laski w górę, chwyt,
- skurcz pionowy RR, laska trzymana poziomo nachwytem, wznos RR w górę i opust,
- laska na karku, wznos RR w górę, opust,
-RR wzdłuż T trzymają laskę z przodu poziomo, rzuty NN w bok,
- RR wzdłuż T trzymają laskę z przodu poziomo, co 3 kroki obniżamy laskę i przechodzimy przez nią cały czas trzymając,
- RR wzdłuż T trzymają laskę z przodu pionowo, wznos z jednoczesnym wymachem LR w bok, to samo na drugą stronę,
- idziemy w przysiadzie, RR z laską z przodu

Ustawienie w rozsypce:
- w rozkroku, RR proste z przodu z laską trzymaną poziomo nachwytem, przenoszenie ciężaru ciała na L i PN
- przysiad podparty, laska za ćwiczącym na podłodze, rzut PN w tył, LN w tył
- j.w. rzut obu NN
- leżenie przodem, laska trzymana oburącz pionowo oparta o podłogę, wspinamy się po lasce w górę i w dół
- podpór przodem, laska z przodu na podłodze, ,,idziemy” RR do skłonu w przód i powrót do podporu przodem
- przeskoki obunóż przez laskę,
- przeskoki zmienne przez laskę

Zadaniowo- ścisła

zadaniowo- ścisła
zadaniowo- ścisła
3 min


3 min


10 min4min


Uczniowie ustawieni przed nauczycielem.

W prawo zwrot, dookoła Sali marsz, rozdaję laski.

Mówię uczniom o zachowaniu bezpieczeństwa podczas lekcji wychowania fizycznego, aby stali w bezpiecznych odległościach od siebie, używali przyborów zgodnie z ich przeznaczeniem, nie kopali piłek.

Uczniowie ustawiają się tak, aby każdy widział nauczyciela.

CZĘŚĆ GŁÓWNA

• realizacja zadania głównego

Zabawa ,,lustro”- uczniowie naśladują ruchy nauczyciela.
W parach:
- jedno odbicie górne nad sobą, drugie do współćwiczącego,
- j.w., ale po podaniu wykonujemy przysiad,
- odbicia górne,
- przyjęcie piłki dołem, podanie górą,
-przyjęcie piłki górą, podanie dołem,
-próba zbicia piłki z własnego podrzutu PiLR,
- j.w. ale próba wycelowania w obręcz,
W trójkach:
- odbicie górne nad sobą, podanie górne do 2 z ćwiczących, on podaje piłkę sposobem górnym do trzeciego,
- próba zbicia piłki trzymanej przez nauczyciela, z miejsca, z truchtu, z biegu, próby trafienia do obręczy

Gra uproszczona.

zadaniowo-ścisła 10 min

8min
 
CZĘŚĆ KOŃCOWA

• ćwiczenia uspokajające

• ćwiczenia porządkowo-wychowawcze

Ułożenie słowa z lasek gimnastycznych i ćwiczących, nauczyciel odgaduje jakie to słowo.

Ćwiczenie relaksacyjne. Z klęku ,,ukłon japoński” i jak najdłuższe wytrzymanie w pozycji.

Zbiórka, omówienie lekcji.
Inwencja twórcza uczniów. 3 min

2 min2min
Uczniowie są pytani o wrażenia z lekcji i opinię czy się podobała.

Opracowała Maria Olejniczak