strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

 


Szkoła w ruchu

KONSPEKT LEKCJI PŁYWANIA

DATA: 8.01.2014 r.

KLASA: II Gimnazjum

MIEJSCE ĆWICZEŃ: basen

TEMAT: Zabawy w wodzie z nurkowaniem, doskonalenie ruchów nóg do kraula na piersiach.CZAS TRWANIA: 45 minut

PRZYBORY: plansze przedstawiające fazy danego ćwiczenia, obręcze, krążki, deski, tyczka, makaron

ZADANIE GŁÓWNE: Zabawy w wodzie z nurkowaniem.

ZADANIE DODATKOWE: Doskonalenie naprzemianstronnych ruchów nóg.

CELE:
Dydaktyczny: Nauka skoku na nogi do przysiadu pod wodą z wyłowieniem krążka. Doskonalenie naprzemianstronnych ruchów nóg z prawidłowym wydechem do wody.
Rewalidacyjny: Dbanie o prawidłowe wykonywanie ćwiczeń oddechowych.
Operacyjny: Opanowanie umiejętności prawidłowego wykonania skoku na nogi do przysiadu. Opanowanie umiejętności przepłynięcia pod wodą przez obręcze i wykonania naprzemianstronnych ruchów nóg.

Nazwa zabawy, ćwiczenia, gry Ilość powt. Opis ćwiczenia, zabawy, gry - sposób wykonania
Część I wstępna

Zbiórka, powitanie, podanie zadania
lekcji.

Ćw. RR.NN.T.- ćwiczenia przygotowawcze na brzegu basenu.

4x po 6
ruchów
Ćw. rozgrzewające i rozciągające z elementami stretchingu.

W siadzie na deskach- naprzemianstronne ruchy nóg do kraula na piersiach.

Część II główna

,,Berek” w wodzie
,,Raz w górę raz w dół”
,,Nurkowanie przez okno zatopionego statku”
,,Wesołe foki”

,,Tor przeszkód”
- skok na nogi do przysiadu pod wodą- płytka część basenu,
- skok jw. z wyłowieniem krążka,
- skok, wyłowienie krążka i przepłynięcie przez 2 obręcze,- jw. , a od połowy basenu przepłynięcie z deską, wykonując naprzemianstronne ruchy nóg i wdech do wody
-skoki na nogi do wody głębokiej

2 powt.
4-5
4-5
4-5

2x
2

2
1-23x

Przysiady pod wodą- wydech, wyskok w górę- wdech.
Wdech, zanurzenie i przejście przez pionowo ustawioną obręcz.
RR nad głową, głęboki przysiad z głową w wodzie - 3x klasnąć z równoczesnym wydechem.
Skok, przysiad, wyłowienie krążka
- graficzne przedstawienie zabawy
-plansza
2-ie obręcze ustawione pionowo
w wodzie, przy drugim powtórzeniu
druga obręcz- poziomo na powierzchni.
Doskonalenie ruchów nóg do kraula na piersiach.
Skoki: nad tyczką, do obręczy, za ,, makaron”.
Omówienie zasad bezpieczeństwa podczas skoków do wody.
Część III końcowa

Zakończenie lekcji i jej podsumowanie.
Sprzątnięcie przyborów i marsz do szatni. .

  Wyznaczenie uczniów do ułożenia przyborów

Opracowała Maria Olejniczak