strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

 


Szkoła w ruchu

KONSPEKT LEKCJI GIMNASTYKI

DATA: 26.03.2014

KLASA: III Gimnazjum

MIEJSCE ĆWICZEŃ: sala gimnastyczna

TEMAT: Piramidy gimnastyczne.

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE:
pomoce dydaktyczne: szarfy, materace gimnastyczne, magnetofon, płyta
umiejętności – uczeń umie wykonać trzy dowolne piramidy dwójkowe
wiadomości – wie jaką postawą rozpocząć i zakończyć wykonywanie układu gimnastycznego
motoryczności – rozwinie równowagę, siłę rąk i nóg
wychowania – potrafi współpracować w grupie, dokona oceny współćwiczących

Układ działań
(tok lekcji)
Treść zadań Dozowanie Uwagi organizacyjno - metodyczne
CZĘŚĆ WSTĘPNA

1.
Zorganizowanie grupy i sprawdzenie gotowości do zajęć
2. Motywacja do udziału w lekcji
1.Zbiórka w dwuszeregu

2.Powitanie klasy
3.Sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć
4.Podanie tematu lekcji oraz głównych zadań lekcji
4min. Zorganizowanie grupy
CZĘŚĆ GŁÓWNA A
3. Rozgrzewka psychomotoryczna, profilaktyka. 1.Bieg dookoła sali:
-krążenia ramion w przód,
-krążenia ramion w tył,
-krok odstawno- dostawny,
-przekładanka,

2.Marsz dookoła sali:
-co trzy kroki wymach nogi w przód,
-co trzy kroki skłon.

3.Ustawienie w rozsypce, każdy uczeń z szarfą:
-krążenia głowy w prawo i w lewo, szarfa w prawej ręce, ręce na biodrach,
-skłony tułowia w przód, raz szarfa zostaje na ziemi, raz ją zabieramy,
-szarfa na ziemi pionowo, przysiad podparty przeskoki obunóż z boku na bok,
-szarfa trzymana w RR przed sobą, przysiady,
-kołyska na plecach z przejściem do postawy stojącej,
-w przysiadzie podpartym „wierzganie konika”.

4min.
1okr.
1okr.

po 5x

10x

10x

10x
10x
10x

Met. naśladowcza-ścisła

Kontrola wykonania poszczególnych ćwiczeń.

CZĘŚĆ GŁÓWNA B
4. Kształtowanie umiejętności i doskonalenie sprawności w różnych zakresach. 1.Podział na grupy ćwiczebne, rozłożenie 2 ścieżek po 3 materace:
-czworaki,
-przewroty w przód,
-przewroty w tył,
-przerzut bokiem,
-mostek z leżenia tyłem,
-stanie na rękach przy asekuracji nauczyciela lub współćwiczących.

2.Podział na pary, przećwiczenie układów własnych ostatnie poprawki.

3.Prezentacja własnych układów gimnastycznych , które mają zawierać 1 dowolną z 5 poznanych piramid. Ocena współćwiczących.


1x
1x
1x
1x
1x
2x

10min

12min

Met. ścisła-naśladowcza
Nauczyciel zwraca uwagę na ułożenie RR i głowy podczas wykonywania ćwiczeń. Pomaga wykonać stanie na RR grupie słabszej.

Metoda aktywizująca.

Ocena wykonania układów. Podanie kryteriów oceny układu.

CZĘŚĆ KOŃCOWA
5.Uspokojenie organizmu


6.Podsumowanie lekcji

1.Ćwiczenia korekcyjne:
-siad skrzyżny przyjęcie postawy korekcyjnej,
-ukłon japoński
-siad klęczny .

2.Podsumowanie lekcji w siadzie klęcznym.

3. Pożegnanie.

1min.


3min.
Omówienie lekcji, pochwała za wykonane układy i piramidy, motywacja do dalszej pracy na lekcjach.

Opracowała: Maria Olejniczak