strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

 


Szkoła w ruchu


KONSPEKT LEKCJI EDUKACJI ZDROWOTNEJ

Temat : Stres- radzenie sobie ze stresem i krytyką.
Data: 30.10.2013
Klasa: III Gim.
Miejsce zajęć: sala lekcyjna

Cele:
-uświadomienie co to jest stres
-uświadomienie, że stres to czynnik blokujący lub utrudniający rozwój człowieka
-uświadomienie, że stres jest nieodłącznym czynnikiem życia każdego człowieka
-poznanie technik radzenia sobie ze stresem

Metody:
-burza mózgów
-praca indywidualna
-dyskusja
-karty pracy

Przebieg lekcji:
-nauczyciel wita uczniów, zapoznaje z tematyką zajęć

 1. .Nauczyciel definiuje termin stres:
  -jest to zaburzenie równowagi spowodowane jakimś czynnikiem
  -to dynamiczna relacja między możliwościami jednostki a wymogami sytuacji
  -naturalna, nieunikniona część naszego życia
  -normalna reakcja biologiczna związana z procesami życia
  -reakcja na codzienne zmiany, wyzwania: negatywne i pozytywne

 2. Po czym poznasz, że jesteś zestresowany:
  - jesteś bardzo pobudzony, masz więcej energii, twoje serce szybciej bije, twój oddech się spłyca i przyspiesza, pocą ci się dłonie, stopy, zasycha ci w gardle, czujesz napięcie w żołądku, jelitach.

 3. Nauczyciel wyjaśnia termin: stresory-jako czynniki, które wywołują stres. Prosi uczniów, by powiedzieli, jakie są ich najczęstsze powody stresu np.:
  -niepowodzenia w szkole
  -konflikty w rodzinie
  -egzaminy, klasówki, sprawdziany
  -nadmiar obowiązków
  -przewlekła choroba
  -publiczne wystąpienie
  -nieszczęśliwa miłość
  -brak poczucia własnej wartości
  -utrudnienia w realizacji planów
  -samotność, nuda

 4. Jak sobie radzę w sytuacjach stresowych? Zamiana myśli negatywnych na pozytywne.

 5. Nauczyciel prosi by uczniowie zaznaczyli na kartach pracy pięć najczęstszych sposobów radzenia sobie ze stresem Jak rdzę sobie ze stresem przed egzaminem?
  -spacer
  -czytanie
  -słuchanie muzyki
  -kąpiel
  -zakupy
  -płacz
  -krzyk, rzucanie przedmiotami
  -proszenie kogoś o radę
  -zajmowanie się swoim hobby
  -pomaganie komuś innemu
  -wysiłek fizyczny
  -inne sposoby, np.......

 6. Nauczyciel zwraca uwagę, że istnieją też niezdrowe sposoby odreagowywania stresu, których absolutnie nie należy stosować:
  -palenie papierosów: papierosy są szkodliwe, więc nie są metodą na stres
  -narkotyki: niczego nie rozwiązują, działają pobudzająco, tylko pozornie przynoszą ulgę w napięciu, uzależniają zanim zdążymy sobie to uświadomić
  -alkohol: niczego nie rozwiązuje, działa oszałamiająco, regularnie spożywany prowadzi do nałogu.

 7. Podsumowanie:
  Wśród proponowanych, doraźnych sposobów radzenia sobie ze stresem wymienia się następujące:
  -nie ukrywaj złego nastroju, rozmawiaj z bliskimi
  -zadbaj o porządek, bo bałagan rozprasza
  -ucz się systematycznie, bo zaległości pogłębiają stres
  -nie duś w sobie bólu, po prostu go wypłacz
  -stawiaj sobie cele, które jesteś w stanie zrealizować
  - zachowaj cierpliwość
  -nie walcz-przystosuj się
  -nie krytykuj-zadbaj o siebie
  -zadbaj o poczucie humoru, częściej się uśmiechaj
  -zdobądź się na żartowanie z samego siebie.
  Stres sam w sobie nie jest ani dobry, ani zły. Jest nieodłącznym czynnikiem naszego życia. Musimy sami wypracować optymalny sposób radzenia sobie ze stresem.

 8. Rozdanie kart-Sposoby radzenia sobie ze stresem.

Opracowała Maria Olejniczak