strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

 


Szkoła w ruchu


Projekt: Idee olimpijskie w moim życiu.

Uczniowie biorący udział w projekcie: Ewelina Konieczka, Dawid Kaczmarek, Krzysztof Czajka, Paweł Smelkowski, Tomasz Kubczak, Patryk Owczarczak, uczniowie klasy II Gimnazjum

Cele projektu:
1. Poszerzenie wiedzy uczniów dotyczącej sportu i różnych form aktywności ruchowej.
2. Zainteresowanie uczniów wybranymi dyscyplinami sportu oraz postaciami polskich olimpijczyków.
3. Zachęta do aktywnej obserwacji wydarzeń sportowych w kraju i na świecie.
4. Propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego.
5. Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie.

ETAP I. Zainicjowanie projektu
1. Opracowanie scenariusza projektu.
2. Opracowanie regulaminu konkursu.
3. Przygotowanie materiałów pomocniczych dla uczniów.
4. Opracowanie pytań i zadań konkursowych dla uczniów.

ETAP II. Opis projektu
1. Praca opiekuna z uczniami z wykorzystaniem materiałów konkursowych.
2. Uczniowie zobowiązują się do realizacji projektu zgodnie z opisem i harmonogramem.
Formy realizacji projektu

1. Przygotowanie prezentacji przez uczniów- zredagowanie ,,Gazetki olimpijskiej”.
2. Plakaty, ulotki, zamieszczenie informacji o projekcie na stronie internetowej szkoły, wy.
Zadanie 1. Polscy medaliści l igrzysk olimpijskich
Zaprezentuj postać i osiągnięcia wybranego polskiego medalisty olimpijskiego (,,Gazetka olimpijska”).
Zadanie 2. Igrzyska Olimpijskie Soczi 2014- ,,Gazetka olimpijska”
Przedstaw wybraną z dyscyplin sportowych (charakterystyka, zasady).
Zadanie 3
Doskonal swoją wiedzę o sporcie i umiejętności sportowe- przygotowanie do konkursu.
2. Konkurs „MAM WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI SPORTOWE”

ETAP III. Realizacja projektu.

ETAP IV. Prezentacja projektu.
Projekt zrealizowany jest w formie
1. Prezentacji postaci polskiego medalisty olimpijskiego.
2. Prezentacji dyscypliny sportowej.
3. Odpowiedzi na pytania z wiedzy o sporcie i zdrowiu.
Przebieg konkursu:
- otwarcie konkursu,
- Prezentacje przez drużyny postaci polskiego medalisty olimpijskiego.
- Konkurs wiedzy o sporcie i zdrowiu
- Prezentacje przez drużyny wybranej dyscypliny sportowej
- Konkurs umiejętności sportowych drużyny- rywalizacja sprawnościowa (skoki na skakance, rzuty do celu, podbijanie piłeczki ping-pongowej, zwis na drabince, skok w dal z miejsca)
– Podsumowanie i zakończenie konkursu oraz projektu, nagrodzenie uczestników.

ETAP V. Ocena projektu
1. Ocena jakości prezentacji przygotowanych przez uczniów.

ETAP VI. Ewaluacja projektu
Ewaluacja projektu odbędzie się poprzez analizę jakościową wyników konkursu.
„MAM WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI SPORTOWE”.

Opracowała Maria Olejniczak