strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

  Świetlica szkolna    

Świetlica oferuje uczniom następujące zajęcia:

  • rozwijające umiejętności manualne - zabawy, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, modelowanie, itp.,

  • ćwiczące umiejętności samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela oraz rozbudzające zainteresowania czytelnicze - czytanie prasy dla dzieci, bajek, baśni, opowiadań,

  • wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajające ciekawość świata - czytanie książek, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, gry dydaktyczne i edukacyjne,

  • kształtujące umiejętności wypowiadania się na zadany i dowolny temat - rozmowy z dziećmi, pogadanki,

  • kształtujące umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy - quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, konkursy, gry dydaktyczne, zabawy tematyczne,

  • kształtujące ekspresję ruchową - zabawy taneczne, zabawy ruchowe przy muzyce,

  • zwiększające sprawność fizyczną, wyrabiające koordynację ruchów - gry i zabawy sportowe, ćwiczenia gimnastyczne na sali i na boisku szkolnym,

  • relaksujące, wyciszające - relaks przy muzyce,

  • zajęcia komputerowe.


Odrabiamy lekcje


Bawimy się i ćwiczymy pamięć


Słuchamy baśni


Wykonujemy prace techniczne


Pracujemy i bawimy się z komputerem

  A oto efekty naszej pracy

nasze małe "dzieła sztuki"

     

powrót