strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJACA DO PRACY
W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. JANUSZA KORCZAKA WE WRZEŚNI

funkcjonowanie w środowisku
przysposobienie do pracy
religia
wychowanie fizyczne
zajęcia kształtujące kreatywność
zajęcia sportowe

powrót