strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

 

Świetlica szkolna

Nauczyciele świetlicy
mgr Ewa Górniak
mgr Jan Urbaniak

Godziny pracy:
Poniedziałek 7:30-15:00
Wtorek 7:30 -15:00
Środa 7:30 -16:30
Czwartek 7:30 -14:30
Piątek 7:30 -14:30

Świetlica jest dostępna dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych, a także w trakcie pod nieobecność nauczyciela. Zajęcia odbywają się w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stwarzającym warunki do zabawy, wypoczynku i wykonania prac domowych. Zajęcia świetlicowe wzbogacają wiadomości, rozwijają umiejętności i wychowywują.
Zajęcia w świetlicy realizowane są według tematów zaplanowanych na poszczególne tygodnie poprzez tzw. tematy kompleksowe. Dotyczą one najbliższego otoczenia dzieci – rodziny, szkoły, kolegów, obejmują wiadomości o miejscu zamieszkania, ojczyźnie. Rozwijają zainteresowania przyrodnicze i kulturalne. Uwzględniamy także tematykę nawiązującą do dni uroczystych i świątecznych oraz mówimy o zmianach zachodzących w przyrodzie w ciągu roku.
Zabawa jest obok nauki podstawową formą aktywności dzieci.


OFERTA ŚWIETLICY SZKOLNEJ przeczytaj i zobacz fotoreportaż

Regulamin świetlicy szkolnej

 1. Po wejściu do sali uczniowie zajmują wybrane przez siebie miejsca.
 2. Wszystkie pomoce będące na wyposażeniu świetlicy wydaje nauczyciel.
 3. Nauczyciel podłącza do sieci sprzęt RTV oraz komputery.
 4. Podczas zajęć świetlicowych należy:
  - szanować materiały powierzone przez nauczyciela,
  - zachowywać się odpowiednio,
  - nie przeszkadzać sobie nawzajem,
  - nie opuszczać sali bez zgody nauczyciela,
  - posprzątać swoje stanowisko pracy, odłożyć na swoje miejsce gry, puzzle i inne pomoce.
 5. Uczniowie czekający w świetlicy po zakończonych lekcjach na rodziców lub autobusy, nie mogą samowolnie jej opuszczać oraz wychodzić poza teren szkoły.
 6. Na przystanki autobusowe uczniowie udają się pod opieką nauczyciela lub innego opiekuna.

Ponadto:

 • Na obiady wychodzimy w dwóch zorganizowanych grupach pod opieką nauczycieli,
 • W stołówce dbamy o właściwą kulturę w czasie spożywania posiłków.