WITAMY I ZAPRASZAMY


  Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” reprezentuje interesy, wypowiada się i działa na rzecz i w imieniu osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz opiekunów prawnych. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans życiowych dzieci młodzieży niepełnoprawnej, tworzenia optymalnych warunków do ich rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego poprzez oddziaływania o charakterze edukacyjnym, wychowawczym i terapeutycznym, a także udzielanie wsparcia ich rodzinom.
    Kontakt

O stowarzyszeniu
statut
projekty
aktualności
Władze Stowarzyszenia
sprawozdania
kontakt

strona główna

  Nazwa: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem”
Siedziba: ul. Leśna 10, 62-300 Września
tel. 061 4360451
Nr konta: Bank Spółdzielczy we Wrześni 68 9681 0002 0022 4594 0198 8653
KRS: 0000308353
REGON: 300994735
NIP: 789-171-89-77
e-mail: stowarzyszenie.razem@wp.pl
   

powrót