WITAMY I ZAPRASZAMY

  Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym dn. 17.06.2008. Reprezentuje interesy, wypowiada się i działa na rzecz i w imieniu osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz opiekunów prawnych. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans życiowych dzieci młodzieży niepełnoprawnej, tworzenia optymalnych warunków do ich rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego poprzez oddziaływania o charakterze edukacyjnym, wychowawczym i terapeutycznym, a także udzielanie wsparcia ich rodzinom.
   

Komunikaty

O stowarzyszeniu
statut
projekty
aktualności
Władze Stowarzyszenia
sprawozdania
kontakt

strona główna

 

Z dniem 29.06.2020r. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” zmieniło swój status stając się Organizacją Pożytku Publicznego na podstawie orzeczenia Sądu Rejonowego Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Zapraszamy do obejrzenia filmu o naszej działalności:


https://www.youtube.com/watch?v=3oXcXUi3pEY&feature=youtu.be
x

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej informuje, że istnieje możliwość konsultacji z członkami Stowarzyszenia w sprawach związanych z pozyskiwaniem finansów na rehabilitację, edukację ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych organizacji pożytku publicznego.
Zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy w siedzibie Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia