WITAMY I ZAPRASZAMY

  Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” reprezentuje interesy, wypowiada się i działa na rzecz i w imieniu osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz opiekunów prawnych. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans życiowych dzieci młodzieży niepełnoprawnej, tworzenia optymalnych warunków do ich rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego poprzez oddziaływania o charakterze edukacyjnym, wychowawczym i terapeutycznym, a także udzielanie wsparcia ich rodzinom.
    O stowarzyszeniu

o stowarzyszeniu
statut
projekty
aktualności
Władze Stowarzyszenia
sprawozdania
kontakt

strona główna

  Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym dn. 17.06.2008. Powstało z inicjatywy nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni.
Członkami Komitetu Założycielskiego zostały:
p. Ewa Kaczmarek-dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni,
p. Dorota Narożna,
p. Krystyna Mikołajczyk.

Podczas zebrania założycielskiego wybrano skład Zarządu, który reprezentuje Stowarzyszenie w następującym składzie:
prezes-p. Renata Jakubowska,
viceprezesi-p. Zofia Andrzejczak-Tomys, p. Arleta Chudzikowska,
członkowie Zarządu: p.Maria Maciejewska, p.Marta Hedrych, p.Hanna Ludwiczak.

W skład Komisji Rewizyjnej weszły: p. Hanna Szymkowska, p. Beata Tomaszewska, p. Beata Szpojda.

2010r. - Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej RAZEM wybrało nowy zarząd w składzie:
prezes - p. Olga Sierecka - Nawrocka
viceprezes - p. Zofia Andrzejczak - Tomys,
viceprezes - p. Arleta Chudzikowska,
skarbnik - p. Marzena Szymkowiak
oraz Komisję Rewizyjną w składzie:
p. Hanna Szymkowska,
p. Beata Tomaszewska,
p. Beata Szpojda

2017r. - Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej RAZEM w dniu 22.11.2017 wybrało nowy zarząd w składzie:
prezes - p. Marlena Koniuk,
viceprezes - p. Marzena Szymkowiak,
viceprezes - p. Ewa Górczyńska,
skarbnik - p. Beata Szpojda
oraz Komisję Rewizyjną w składzie:
p. Hanna Szymkowska,
p. Beata Tomaszewska,
p. Karolina Przysiuda.

   

powrót