WITAMY I ZAPRASZAMY

  Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” reprezentuje interesy, wypowiada się i działa na rzecz i w imieniu osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz opiekunów prawnych. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans życiowych dzieci młodzieży niepełnoprawnej, tworzenia optymalnych warunków do ich rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego poprzez oddziaływania o charakterze edukacyjnym, wychowawczym i terapeutycznym, a także udzielanie wsparcia ich rodzinom.
    Projekty realizowane przez Stowarzyszenie

O stowarzyszeniu
statut
projekty
aktualności
Władze Stowarzyszenia
sprawozdania
kontakt

strona główna

  Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” we Wrześni złożył pięć ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją uchwały nr 148 / XXII / 2008 Rady Powiatu we Wrześni z 11 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

W zakresie zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki złożono następujące oferty:
  1. Projekt prozdrowotny ,, Citius-altius-fortius (szybciej, wyżej, silniej)”- idee olimpijskie w moim życiu”.

W zakresie zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony tradycji złozono cztery oferty:

  1. Projekt artystyczno-fotograficzny „FotoArt-porafię zmienić swój świat”,
  2. Program teatralny „Dzieci w krainie baśni”,
  3. „Festyn integracyjny „Ja – dla rodziców, Rodzice – dla mnie” w ramach cyklu „Cztery Pory Roku” – wrzesień miesiącem pieczonego ziemniaka”,
  4. Festyn integracyjny „Mama, Tata i Ja”.

Dofinansowane zostały trzy projekty w łącznej kwocie 3.300,00 zł.

   

powrót