WITAMY I ZAPRASZAMY

  Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” reprezentuje interesy, wypowiada się i działa na rzecz i w imieniu osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz opiekunów prawnych. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans życiowych dzieci młodzieży niepełnoprawnej, tworzenia optymalnych warunków do ich rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego poprzez oddziaływania o charakterze edukacyjnym, wychowawczym i terapeutycznym, a także udzielanie wsparcia ich rodzinom.
    Władze stowarzyszenia

O stowarzyszeniu
statut
projekty
aktualności
Władze Stowarzyszenia
sprawozdania
kontakt

strona główna

 


Zgodnie ze statutem władzami Stowarzyszenia jest:

1) Walne Zgromadzenie Członków;

protokoły z posiedzeń

2) Zarząd Stowarzyszenia

prezes - p. Marlena Koniuk,
viceprezes - p. Marzena Szymkowiak,
viceprezes - p. Ewa Górczyńska,
skarbnik - p. Beata Szpojda

3) Komisja Rewizyjna.

p. Hanna Szymkowska,
p. Beata Tomaszewska,
p. Karolina Przysiuda.

   

powrót