strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

  Lekcje w domu


kl. 2b-3 BS wych. p. Anna Kulczyńska

Język polski
Kasa 2b Klasa 3
Temat: Ćwiczenia ortograficzne. - zadanie wykonaj w dniach 22 - 23 czerwca

Temat: Części mowy – powtórzenie wiadomości.- zadanie wykonaj w dniach 15-16 czerwca

Temat: Janusz Korczak – „Nie ma dzieci. Są ludzie”. - zadanie wykonaj w dniach 9-10 czerwca

Temat: 1.W galerii sztuki awangardowej. 2. Ćwiczenia ortograficzne – pisownia wyrazów z „ch” i „h”. - zadanie wykonaj w dniach 1 i 2 czerwca

Temat: Dezyderata – przepis na życie. - zadanie wykonaj w dniach 22 - czerwca

Temat: Janusz Korczak – „Nie ma dzieci. Są ludzie”. - zadanie wykonaj w dniach 9 i 10 czerwca

Temat: Muzyka manifestem młodego pokolenia – Paktofonika Chwile ulotne.-zadanie wykonaj w dniu 1 czerwca

Matematyka

Temat:Powtórzenie wiadomości – Rachunek prawdopodobieństwa.. zadanie wykonaj w dniu 16 i 23 czerwca

Temat:Sprawdzenie wiadomości – Elementy statystyki opisowej.. >>>Sprawdzian zadanie wykonaj w dniu 9 czerwca

Temat:Powtórzenie i utrwalenie wiadomości–Elementy statystyki opisowej. zadanie wykonaj w dniu 26 maja i 2 czerwca

Język angielski
Klasa 2b Klasa 3
Temat: Vocabulary Bank- ćwiczenia - wykonaj zadania w dniach 22 i 23 czerwca

Temat: Vocabulary Bank- ćwiczenia - wykonaj zadania w dniach 15 i 16 czerwca

Temat: Plants and animals- rośliny I zwierzęta.- wykonaj zadania w dniach 8 i 9 czerwca

Temat: 1, Climate- klimat. 2. Landscape- krajobraz. .- wykonaj zadania w dniach 1 i 2 czerwca

Temat: Vocabulary Bank- ćwiczenia - wykonaj zadania w dniach 22 i 23 czerwca

Temat: Vocabulary Bank- ćwiczenia - wykonaj zadania w dniach 15 i 16 czerwca

Temat: Vocabulary Bank- ćwiczenia - wykonaj zadania w dniach 8 i 9 czerwca

Temat: 1. Law- prawo 2.Vocabulary Bank- ćwiczenia. - wykonaj zadania w dniach 1 i 2 czerwca

Historia- klasa 2b

Temat: Polska w Unii Europejskiej. - wykonaj zadania w dniach 22 czerwca

Temat: Polska w NATO. - wykonaj zadania w dniach 15 czerwca

Temat: Prezydenci i premierzy III RP- scena polityczna. - wykonaj zadania w dniach 8 czerwca

Temat: III RP- początki. - wykonaj zadania w dniach 1 czerwca

WOS - klasa 3

Temat: Działalność organizacji pozarządowych- ochrona praw człowieka. - zapoznaj się z tematem w dniu 15 czerwca

Temat: Europejski system ochrony praw człowieka. - zapoznaj się z tematem w dniu 8 czerwca

Temat: Instytucje powołane do ochrony obywateli. - zapoznaj się z tematem w dniu 1 czerwca

Podstawy przedsiębiorczości - klasa 2b

Temat: Egzamin Cech – dokumentacja działalności gospodarczej - zadanie wykonaj w dniach 22 i 23 czerwca

Temat: Egzamin zawodowy - cech. - zadanie wykonaj w dniu 16 czerwca

Temat: Podsumowanie – współpraca międzynarodowa. - zadanie wykonaj w dniu 15 czerwca

Temat: Powtórzenie wiadomości.- zadanie wykonaj w dniu 9 czerwca

Temat: Procesy globalizacji. - zadanie wykonaj w dniu 8 czerwca

Temat: Handel zagraniczny. Współpraca gospodarcza Polski z zagranicą - zadanie wykonaj w dniach 1 i 2 czerwca

Wychowanie fizyczne

Temat: Piłka ręczna, zasady gry. realizacja w dniu 22 i 23 czerwca

Temat: Ćwiczenia fitness. realizacja w dniu 15 i 16 czerwca

Temat: Piłka nożna - Doskonalenie kontroli nad piłką . realizacja w dniu 8 i 9 czerwca

Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe z piłką. realizacja w dniu 2 czerwca

Temat: Piłka nożna - doskonalenie techniki gry. realizacja w dniu 1 czerwca

Religia
Klasa 2b Klasa 3
Temat: Powtarzamy wiadomości z II półrocza. W czasie wakacji pamiętamy o Panu Bogu.- zadanie wykonaj w dniach 22 i 23 czerwca

Temat: Żywa tradycja modlitwy. Chrześcijańskie świadectwo. -zadanie wykonaj w dniach 15 i 16 czerwca

Temat: Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Święta Małgorzata Maria Alacoque. . - zadanie wykonaj w dniach 8 - 10 czerwca

Temat: 1.Życie według darów Ducha Świętego. 2.Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. - zadanie wykonaj w dniach 1 - 2 czerwca

Temat: Powtarzamy wiadomości z II półrocza. W czasie wakacji pamiętamy o Panu Bogu.- zadanie wykonaj w dniach 22 i 23 czerwca

Temat: 1. Co to jest łaska uświecająca. 2. Pan Jezus polecał modlitwę. - zadanie wykonaj w dniach 15 i 16 czerwca

Temat: Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Święta Małgorzata Maria Alacoque. - zadanie wykonaj w dniach 8 i 9 czerwca

Temat: 1.Przypowieść Pana Jezusa o grzesznikach. 2. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. - zadanie wykonaj w dniach 1 i 2 czerwca

Godzina z wychowawcą

Temat: Podsumowanie zajęć dydaktycznych w II semestrze roku szkolnego 2019/2020. - realizacja w dniu 22 czerwca

Temat: Jak bezpiecznie spędzić wakacje.- realizacja w dniu 15 czerwca

Temat: Praca jest w sieci, czyli jak wykorzystać Internet do znalezienia dobrej pracy. - realizacja w dniu 8 czerwca

Temat: Nowe wytyczne w sprawie koronawirusa Covid - 19. - realizacja w dniu 1 czerwca

Wychowanie do życia w rodzinie
Klasa 2b Klasa 3
Temat: 1. Seks i życiowe decyzje.2.Świadomość własnej płciowości. .- zadanie tylko dla dziewcząt wykonaj w dniu 1 czerwca Temat:Trudności życia małżeńskiego: alkoholizm, narkomania, sekty.- zadanie tylko dla chłopców- wykonaj w dniu 1 czerwca
Kółko matematyczne

Temat: 1.Twierdzenie Pitagorasa i twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa. 2.Stosowanie twierdzenia Pitagorasa do rozwiązywania problemów praktycznych. - zadanie wykonaj w dniach 16 i 23 czerwca

Temat: 1.Układ oznaczony, nieoznaczony i sprzeczny. 2. Przykłady zadań prowadzących do rozwiązywania układów równań liniowych. - zadanie wykonaj w dniach 2 i 9 czerwca


MATERIAŁY ARCHIWALNE - MAJ
Język polski
Kasa 2b Klasa 3
Temat: W duchu Awangardy Krakowskiej – Julian Przyboś Lipiec.- zadanie wykonaj w dniach 25 i 26 maja

Temat: Zniewolenie formą – Ferdydurke Witolda Gombrowicza.- zadanie wykonaj w dniach 18 i 19 maja

Temat: 1.Formy wypowiedzi – charakterystyka. 2.Ćwiczenia ortograficzne – rzeczowniki typu muzeum, liceum, technikum.- zadanie wykonaj w dniach 11 i 12 maja

Temat: 1. My pokolenie wolności – Małgorzata Hillar My z drugiej połowy XX wieku. 2.Ćwiczenia językowe – związki frazeologiczne.- zadanie wykonaj w dniach 4 i 5 maja

Temat: Tworzenie tekstu pisanego – podanie i życiorys..-zadanie wykonaj w dniu 25 maja

Temat: W poszukiwaniu utraconych wartości – Tadeusz Różewicz Ocalony.-zadanie wykonaj w dniu 18 maja

Temat: Współczesny holokaust – Wojciech Tochman Jakbyś kamień jadła. List otwarty..-zadanie wykonaj w dniu 4 i 11 maja

Matematyka

Temat:Powtórzenie i utrwalenie wiadomości–Elementy statystyki opisowej. zadanie wykonaj w dniu 26 maja i 2 czerwca

Temat: Średnia ważona danych statystycznych. zadanie wykonaj w dniu 19 maja

Temat: Średnia arytmetyczna danych statystycznych. zadanie wykonaj w dniach 5 i 12 maja

Język angielski
Klasa 2b Klasa 3
Temat: 1, Modern technology. 2. Computers- komputery..- wykonaj zadania w dniach 25 - 26 maja

Temat: 1, Science and scientists- ćwiczenia. 2. Modern technology..- wykonaj zadania w dniach 18 - 19 maja

Temat: 1, Ćwiczenia leksykalne. 2. Utrwalenie wiadomości.- wykonaj zadania w dniach 11 - 12 maja

Temat: 1, Modern technology- nowoczesna technologia. 2. Using appliances- wykonaj zadania w dniach 4 - 5 maja

Temat: 1,Ćwiczenia leksykalne. 2.State and politics. - wykonaj zadania w dniach 25 - 26 maja

Temat: 1,State and politics 2.Crime and punishment- ćwiczenia utrwalające. - wykonaj zadania w dniach 18 - 19 maja

Temat: 1, State and politics 2. State and politics- ćwiczenia. - wykonaj zadania w dniach 11 - 12 maja

Temat: 1, Ćwiczenia leksykalne. 2. Collocations- związki wyrazowe. - wykonaj zadania w dniach 4 - 5 maja

Historia- klasa 2b

Temat: Wybory parlamentarne w Polsce. - wykonaj zadania w dniach 25 maja

Temat: Okrągły stół. - wykonaj zadania w dniach 18 maja

Temat: Rozpad systemu komunistycznego w Polsce. - wykonaj zadania w dniach 11 maja

Temat: Kultura polska od początków lat 80 do końca komunizmu. - wykonaj zadania w dniach 4 maja

WOS - klasa 3

Temat: Ochrona dóbr osobistych- prawo do prywatności. Gwarancje- ochrona praw i wolności. - zapoznaj się z tematem w dniu 25 maja

Temat: Przykłady łamania praw człowieka w Polsce i na świecie.- zapoznaj się z tematem w dniu 18 maja

Temat: Podstawowe prawa i wolności człowieka.- zapoznaj się z tematem w dniu 11 maja

Temat: Pojęcie i geneza praw człowieka .- zapoznaj się z tematem w dniu 4 maja

Podstawy przedsiębiorczości - klasa 2b

Temat: Praca - sprawdzian. Poprawa sprawdzianu - zadanie wykonaj w dniach 25 i 26 maja

Temat: Powtórzenie wiadomości - zadanie wykonaj w dniach 19 maja

Temat: Sytuacja na rynku pracy w UE. - zadanie wykonaj w dniach 18 maja

Temat: Bezrobocie - zadanie wykonaj w dniach 12 maja

Temat: Zatrudnienie.- zadanie wykonaj w dniach 11 maja

Temat: Sprawdzenie wiadomości.- zadanie wykonaj w dniach 5 maja

Temat: Rozmowa kwalifikacyjna.- zadanie wykonaj w dniach 4 maja

Wychowanie fizyczne

Temat: Piłka nożna- doskonalenie prowadzenia piłki. realizacja w dniu 26 maja

Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe w rytm muzyki. realizacja w dniu 25 maja

Temat: Piłka nożna- doskonalenie prowadzenia piłki nogą. realizacja w dniu 19 maja

Temat: Ćwiczenia równoważne. realizacja w dniu 18 maja

Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe. realizacja w dniu 12 maja

Temat: Ćwiczenia fitness. realizacja w dniu 11 maja

Temat: Piłka Nożna gra szkolna. realizacja w dniu 5 maja

Temat: Ćwiczenia fitness. realizacja w dniu 4 maja

Religia
Klasa 2b Klasa 3
Temat: 1.6 grzechów przeciwko Duchowi Świętemu. 2. Zesłanie Ducha Świętego.. - zadanie wykonaj w dniach 25 - 26 maja.

Temat: 1.7 grzechów głównych. 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa. - zadanie wykonaj w dniach 18 - 19 maja.

Temat: 100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II.-zadanie wykonaj w dniach 11 i 12 maja.

Temat: 1.Pan Jezus ukazuje się nad Morzem Tyberiadzkim. 2.Sanktuaria Maryjne.-zadanie wykonaj w dniach 4 i 5 maja.

Temat: 1.Zesłanie Ducha Świętego. 2. Dzieje Apostołów – prześladowania. - zadanie wykonaj w dniach 25 i 26 maja.

Temat: 1.Sanktuaria Maryjne. 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa. - zadanie wykonaj w dniach 18 i 19 maja.

Temat: 100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II. - zadanie wykonaj w dniach 11 i 12 maja.

Temat: 1. Pan Jezus ukazuje się nad jeziorem Galilejskim. . 2. Nadanie prymatu św. Piotrowi. - zadanie wykonaj w dniach 4 i 5 maja.

Godzina z wychowawcą

Temat: Poczucie własnej wartości. - realizacja w dniu 11 maja

Temat: Czym jest stres? Jak sobie z nim radzić? . - realizacja w dniu 4 maja

Wychowanie do życia w rodzinie
Klasa 2b Klasa 3
Temat: Odpowiedzialne rodzicielstwo- to znaczy?.- zadanie wykonaj w dniu 4 maja Temat:1.O pornografii, czyli komercjalizacja ludzkiej seksualności. 2. Trudności życia małżeńskiego: alkoholizm, narkomania, sekty.- zadanie tylko dla dziewcząt - wykonaj w dniu 4 maja
Kółko matematyczne

Temat: 1.Rozwiązywanie układów dwóch równań liniowych z dwiema niewiadomymi metodą graficznąmi2. Równanie liniowe z dwiema niewiadomymi i jego rozwiązanie. - zadanie wykonaj w dniach 19 i 26 maja

Temat: Rozwiązywanie układów dwóch równań liniowych z dwiema niewiadomymi - zadanie wykonaj w dniach 5 i 12 maja

 

MATERIAŁY ARCHIWALNE - MARZEC I KWIECIEŃ

Język polski

Kasa 2b Klasa 3
Temat: 1. O miłości poważnie i żartobliwie – Julian Tuwim Colloquium niedzielne na ulicy. 2.Ćwiczenia ortograficzne – pisownia wyrazów z „ó” i „u”.- zadanie wykonaj w dniach 27 i 28 kwietnia

Temat: 1. Optymistyczny autoportret – Kazimierz Wierzyński Zielono nam w głowie. 2. Chwilo trwaj, jesteś piękna! – Leopold Staff Wysokie drzewa. - zadanie wykonaj w dniach 20 i 21 kwietnia

Temat: 1. Tworzenie tekstu pisanego – wywiad- zadanie wykonaj w dniach 6-7 kwietnia

Temat: 1. Ćwiczenia ortograficzne – końcówki ”ą” i „om” w rzeczownikach. 2. Przeszłość i teraźniejszość – wywiad z Ewą Ewart. - zadanie wykonaj w dniach 30-31 marca.

Temat: W drodze do kariery. - zadanie wykonaj w dniach 23-25 marca.

Temat: Żałuję tylko jednej rzeczy–mogłam zrobić więcej– działalność Ireny Sendlerowej.-zadanie wykonaj w dniu 20 i 27 kwietnia

Temat: Profesor Spanner – dokument nazistowskich zbrodni. - zadanie wykonaj w dniu 6 kwietnia

Temat: Medaliony Zofii Nałkowskiej – dlaczego ludzie ludziom zgotowali ten los? - zadanie wykonaj w dniach 30-31marca.

Temat: Człowiek człowiekowi zgotował ten los. - zadanie wykonaj w dniach 23-25 marca.

Historia- klasa 2

Temat: Stan wojenny w Polsce. - wykonaj zadania w dniach 27 - 28 kwietnia

Temat: Polski sierpień 80 i powstanie NSZZ „Solidarności” . - wykonaj zadania w dniach 20 - 21 kwietnia

Temat: Relacja państwo-Kościół w okresie PRL-u . - wykonaj zadania w dniach 6-7 kwietnia

Temat: Kryzysy ideologiczne polityczne i społeczne w powojennej Polsce - c.d. - wykonaj zadania w dniach 30-31 marca

Temat: Kryzysy ideologiczne polityczne i społeczne w powojennej Polsce. - wykonaj zadania w dniach 23 -24 marca

Temat: Stosunki międzynarodowe po II wojnie światowej - wykonaj zadania w dniach 16 -17 marca

  1. Wskaż zmiany terytorialne w Europie po II wojnie światowej. Podręcznik str. 9 (mapa)
  2. Utrwal pojęcia : żelazna kurtyna, zimna wojna. Podręcznik str. 12

WOS - klasa 3

Temat: Jaka praca, jaki zawód? Przed pierwsza rozmową w pracy- na co należy zwrócić uwagę .- zapoznaj się z tematem w dniu 27 kwietnia

Temat: Zatrudnienie młodzieży i podejmowanie działalności gospodarczej. .- zapoznaj się z tematem w dniu 20 kwietnia

Temat: 1. Szkolnictwo wyższe w Polsce i Europie. 2. Polska w strefie Schengen.- zapoznaj się z tematem w dniach 23-28 marca

TEMAT: Przepisy prawne dotyczące sprzedaży i konsumpcji: alkoholu, papierosów i narkotyków. - zapoznaj się z tematem w dniach 16-20 marca

TEMAT: Prawo i obowiązki ucznia.

Religia

Klasa 2 Klasa 3
Temat: 1. Pan Jezus ukazuje się w Wieczerniku – niewierny Tomasz. 2. Uroczystość NMP Królowej Polski. - zadanie wykonaj w dniach 27 - 28 kwietnia.

Temat: 1. Zmartwychwstały Jezus ukazuje się dwom uczniom. . 2. Święto Miłosierdzia Bożego- zadanie wykonaj w dniach 6-7 kwietnia.

Temat: 1. Wielkanoc – Zmartwychwstanie Pana Jezusa. 2. Pan Jezus daje życie wieczne - zadanie wykonaj w dniach 6-7 kwietnia.

Temat: Powtórzenie wiadomości dotyczące Triduum Paschalnego. zadanie wykonaj w dniach 30-31 marca.

Temat: 1. Wielki piątek. 2. Wielka sobota

Temat: 1. Ukazanie się Pana Jezusa Tomaszowi. 2. Uroczystość NMP Królowej Polski. - zadanie wykonaj w dniach 27 - 28 kwietnia.

Temat: 1. Zmartwychwstały Jezus ukazuje się dwom uczniom. . 2. Święto Miłosierdzia Bożego - zadanie wykonaj w dniach 20-21 kwietnia.

Temat: 1. Wielkanoc – Zmartwychwstanie Pana Jezusa. 2. Pan Jezus daje życie wieczne - zadanie wykonaj w dniach 6-7 kwietnia.

Temat: 1. Wielki piątek. 2. Wielka sobota - zadanie wykonaj w dniach 30-31 marca.

Temat: 1. Rekolekcje wielkopostne. 2. Wielki czwartek

Język angielski

Klasa 2 Klasa 3
Temat: 1, Land of opportunity- praca z tekstem. 2. Science and scientists- nauka.- wykonaj zadania w dniach 27-28 kwietnia

Temat: 1, Ćwiczenia leksykalne. 2. Addictions- uzależnienia - wykonaj zadania w dniach 20-21 kwietnia

Temat: 1, Illness and Injuries- choroby I kontuzje. 2. Ćwiczenia leksykalne - wykonaj zadania w dniach 6-7 kwietnia

Temat: 1, Ćwiczenia leksykalno- gramatyczne 2. Healthy living- zdrowie - wykonaj zadania w dniach 30-31 marca

Temat: 1, Ćwiczenia gramatyczno-leksykalne 2. St. Patrick's Day - wykonaj zadania w dniach 23 -24 marca

Temat: 1, Landscape – ćwiczenia. 2. Natural disasters- klęski żywiołowe. - wykonaj zadania w dniach 27 - 28 kwietnia

Temat: 1, Environmental problems- problemy środowiskowe . 2. Climate- ćwiczenia c.d. - wykonaj zadania w dniach 20 - 21 kwietnia

Temat: 1, Ćwiczenia leksykalne. . 2. Natural disasters- klęski żywiołowe . - wykonaj zadania w dniach 6-7 kwietnia

Temat: 1, Plants and animals- rośliny I zwierzęta. 2. Ćwiczenia leksykalno- gramatyczne. - wykonaj zadania w dniach 30-31 marca

Temat: 1, Climate- utrwalenie 2. St. Patrick's Day - wykonaj zadania w dniach 23 -24 marca

  1. Wejdż na aplikację https://learningapps.org/
  2. Bez logowania wchodzimy do zakładki język angielski -
  3. Klasa 2 wykonuje zadania z działu Nature,
  4. Klasa 3 wykonuje zadania z działu Family.

Podstawy przedsiębiorczości

Temat: Jak napisać CV.- zadanie wykonaj w dniach 27 i 28 kwietnia

Temat: Rynek pracy.- zadanie wykonaj w dniach 20 i 21 kwietnia

Temat: Powtórzenie wiadomości. Przedsiębiorstwo.- zadanie wykonaj w dniach 6 i 7 kwietnia

Temat: Etyka w pracy i biznesie.- zadanie wykonaj w dniach 30 i 31 marca

Temat: Marketing - zadanie wykonaj w dniach 23 i 24 marca

Temat: Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa. - zadanie wykonaj w dniach 16 i 17 marca

Matematyka

Temat: Mediana zestawu danych statystycznych. . zadanie wykonaj w dniach 21 i 28 kwietnia

Temat: Odczytywanie i interpretacja przedstawionych danych. zadanie wykonaj w dniach 31 marca i 7 kwietnia

Temat: Elementy statystyki opisowej.

Wychowanie fizyczne

Temat: Piłka Nożna. Nauka wykonywania stałych fragmentów gry. realizacja w dniu 28.04.2020

Temat: Ćwiczenia siłowe. realizacja w dniu 27.04.2020

Temat: Ćwiczenia kształtujące MM, RR, NM i tułowia. realizacja w dniu 21.04.2020

Temat: Piłka siatkowa gra właściwa Przypomnij sobie zasady gry. realizacja w dniu 20.04.2020

Wykonaj ćwiczenia, przeciwdziałają one skoliozie. https://www.youtube.com/watch?v=eZAhEDYSYOo  realizacja w dniu 06.04.2020

Temat: Nauka zbicia piłki po wystawie realizacja w dniu 06.04.2020

Temat: Piłka siatkowa gra szkolna. realizacja w dniu 05.04.2020

Temat: Doskonalenie odbioru piłki z zagrywki. realizacja 31.03.2020

Temat: Nauka rozegrania piłki w zespole trójkowym. realizacja 30.03.2020

Proponuję wam zestaw ćwiczeń do wykonywania w domu:

https://www.fabrykasily.pl/cwiczenia/domowe - ćwiczenia wykonaj w dniach 23-25 marca

Godzina z wychowawcą

Temat: Majowe Święta. - realizacja w dniu 27.04.2020

Temat: Ochrona przed koronawirusem - realizacja w dniu 06.04.2020

Wychowanie do życia w rodzinie

Klasa 2 Klasa 3
Temat: 1.Test z dojrzałości do małżeństwa. 2. Być matką, być ojcem. - zadanie wykonaj w dniu 6 kwietnia Temat:Rodzina i prawo.- zadanie wykonaj w dniu 6 kwietnia

Temat: Gdy małżeństwo się rozpada.. - zadanie tylko dla dziewcząt - wykonaj w dniu 6 kwietnia

Temat: 1.Test z dojrzałości do małżeństwa. 2. Być matką, być ojcem. - zadanie wykonaj w dniu 6 kwietnia

Kółko matematyczne

Temat: 1. Mediana zestawu danych statystycznych 2. Średnia arytmetyczna i średnia ważona danych statystycznych. zadanie wykonaj w dniach 21 i 28 kwietnia

Temat: Odczytywanie i interpretacja przedstawionych danych. zadanie wykonaj w dniach 31 marca i 7 kwietnia

Temat: Sposoby prezentacji problemów w statystyce. zadanie wykonaj w dniach 31 marca i 7 kwietnia