strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

  Lekcje w domu


kl. 1a BS wych. p. Grzegorz Czyż

 
Język polski

Temat: Ćwiczenia ortograficzne - zadanie wykonaj w dniach 22 - 24 czerwca

Temat: Części mowy – powtórzenie wiadomości.- zadanie wykonaj w dniach 15 -17 czerwca

Temat: Janusz Korczak – „Nie ma dzieci. Są ludzie”. - zadanie wykonaj w dniach 8-10 czerwca

Temat: Adam Mickiewicz – sylwetka romantycznego wieszcza. Litwo! Ojczyzno moja! – pejzaże Inwokacji. - zadanie wykonaj w dniach 1-3 czerwca

Matematyka + UTS

Temat: 1,2. Wielkości odwrotnie proporcjonalne. 3.Powtórzenie i utrwalenie wiadomości – Funkcja postaci y = y =a/x - zadanie wykonaj w dniu 17, 22 i 24 czerwca

Temat: Wykres i własności funkcji określonej wzorem y =a/x - zadanie wykonaj w dniu 10 i 15 czerwca

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości – Interpretacja geometryczna układu równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi. zadanie wykonaj w dniu 8 i 9 czerwca

Temat: Rozwiązywanie zadań prowadzących do interpretacji geometrycznej układu równań stopnia pierwszego z dwiema niewiadomymi. zadanie wykonaj w dniu 1 i 3 czerwca

Język angielski

Topic: Travel items – rzeczy potrzebne w podróży - zadanie wykonaj w dniu 24 czerwca

Topic: Free time activities – revision. – zajęcia w czasie wolnym – powtórka. - zadanie wykonaj w dniu 17 czerwca

Topic: Travelling and sports– podróżowanie i sporty. zadanie wykonaj w dniu 10 czerwca

Topic: My day – mój dzień. zadanie wykonaj w dniu 3 czerwca

Historia

Temat: Czy wiesz że... zadanie wykonaj w dniu 23 czerwca

Temat: Proces norymberski. zadanie wykonaj w dniu 15 czerwca

Temat: Bilans II wojny światowej. zadanie wykonaj w dniu 8 czerwca

Temat: Powstanie warszawskie. zadanie wykonaj w dniu 1 czerwca

Chemia

Temat: Włókna naturalne, sztuczne i syntetyczne. zadanie wykonaj w dniu 23 czerwca

Temat: Włókna naturalne, sztuczne, syntetyczne. zadanie wykonaj w dniu 16 czerwca

Temat: Rodzaje opakowań. - zadanie wykonaj w dniu 9 czerwca

Temat: Rodzaje opakowań. - zadanie wykonaj w dniu 2 czerwca

Fizyka

Temat: 1.„Galaktyka – nasze gwiezdne otoczenie” 2. „Czarne dziury w Galaktyce” - zadanie wykonaj w dniu 17 i 24 czerwca

Temat: Powtórzenie wiadomości – Świat galaktyk. zadanie wykonaj w dniu 10 czerwca

Temat: 1.Prawo Hubble’a. 2. Teoria Wielkiego Wybuchu. zadanie wykonaj w dniu 27 maja i 3 czerwca

Geografia

Temat: Pozaprzyrodnicze uwarunkowania relacji człowiek-środowisko. - realizacja 22 czerwca

Temat: Przyczyny i konsekwencje degradacji gleb. - realizacja 15 czerwca

Temat: Przyczyny i konsekwencje współczesnych zmian klimatu. - realizacja 8 czerwca

Temat: Zróżnicowanie zasobów wodnych na świecie. <<<woda>>>- realizacja 1 czerwca

Biologia

Temat: Przykłady zwierząt chronionych w Polsce - zadanie wykonaj w dniu 23 czerwca.

Temat: Przykłady roślin i grzybów chronionych w Polsce - zadanie wykonaj w dniu 16 czerwca.

Temat: Ochrona indywidualna i gatunkowa - zadanie wykonaj w dniu 9 czerwca.

Temat: Sposoby ochrony przyrody - zadanie wykonaj w dniu 2 czerwca.

Informatyka

Temat: 1. Kierunki rozwoju technologii informacyjno – komunikacyjnej. 2. E-learning. - zadanie wykonaj w dniu 16 i 23 czerwca

Temat: Prezentacja danych z arkusza na stronie internetowej. Ankiety w sieci. - zadanie wykonaj w dniu 9 czerwca

Temat: Planowanie w arkuszu kalkulacyjnym. - zadanie wykonaj w dniu 2 czerwca

Edukacja dla bezpieczeństwa

Temat: Powtórzenie wiadomości z pierwszej pomocy. - realizacja 17 i 25 czerwca

Temat: Powtórzenie wiadomości z pierwszej pomocy. - realizacja 10 czerwca

Temat: Pierwsza pomoc w przypadku padaczki. - realizacja 3 czerwca

Wychowanie fizyczne

Temat: 1. Edukacja zdrowotna. Jaki wpływ na zdrowie ma nadmiar spędzonego czasu przed komputerem i telewizorem. 2. Edukacja zdrowotna. Jak zadbać o swój wygląd zewnętrzny i sylwetkę. - realizacja w dniu 22 i 24 czerwca

Temat: Ćwiczenia fitness realizacja w dniu 15 i 17 czerwca

Temat: Piłka nożna - Doskonalenie kontroli nad piłką . realizacja w dniu 8 i 10 czerwca

Temat: Piłka nożna - doskonalenie techniki gry . realizacja w dniu 3 czerwca

Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe z piłką. realizacja w dniu 1 czerwca

Religia

Temat: Powtarzamy wiadomości z II półrocza. W czasie wakacji pamiętamy o Panu Bogu. -zadanie wykonaj w dniach 23 i 24 czerwca

Temat: W poszukiwaniu pojednania. Jezus i Samarytanie. - zadanie wykonaj w dniach 16 i 17 czerwca

Temat: Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Święta Małgorzata Maria Alacoque. - zadanie wykonaj w dniach 9 i 10 czerwca

Temat: 1. Praca zawodowa powołaniem. 2. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. - zadanie wykonaj w dniach 2 i 3 czerwca

Zajęcia z wychowawcą

Temat: Jak bezpiecznie spędzić wakacje - realizacja w dniu 8 i 15 czerwca

Temat: Nowe wytyczne znoszące ograniczenia związane z COVID 19 - realizacja w dniu 1 czerwca

Wychowanie do życia w rodzinie

Temat: 1. Spotkania i rozstania 2.Czekać- nie czekać? Czyli o inicjacji seksualnej. . - tylko dla chłopców - realizacja w dniu 11 maja

Zajęcia pozalekcyjne - koło gier matematycznych i logicznych

Temat: 1.Królewska gra- najpopularniejsza gra na świecie - Podstawowe pojęcia szachowe – szach, mat, pat, roszada. 2.Królewska gra- najpopularniejsza gra na świecie - Analiza partii szachowej – ogólne zasady. <<>> prezentacja <<>> - realizacja w dniu 16 i 23 czerwca

Temat: 1.Królewska gra- najpopularniejsza gra na świecie – Zapoznanie uczniów z historią szachów 2. Królewska gra- najpopularniejsza gra na świecie – Figury, piony, szachownica. - realizacja w dniu 2 i 9 czerwca

Usprawnianie technik szkolnych
Te zadania są skierowane do Dawida i Rafała, ale jeśli ktoś z pozostałych uczniów jest zainteresowany to zapraszam :)

Temat: Funkcja wymierna postaci y=a/x - wykonaj zadania w dniu 17 i 24 czerwca

Temat: Rozwiązywanie układu równań metodą graficzną. - wykonaj zadania w dniu 10 czerwca

Temat: Rozwiązywanie układu równań metodą graficzną. - wykonaj zadania w dniu 3 czerwca


MATERIAŁY ARCHIWALNE - MAJ
Język polski

Temat: Poetyckie rozmowy z Bogiem.2.Ćwiczenia ortograficzne – pisownia wyrazów z „nie”. - zadanie wykonaj w dniach 25 i 26 maja

Temat: Prometeizm Wielkiej Improwizacji.2.Pisownia wielką i małą literą. - zadanie wykonaj w dniach 18 i 20 maja

Temat: Romantyczny bunt Konrada – Wielka Improwizacja. - zadanie wykonaj w dniach 11 i 13 maja

Temat: Postawa romantyka a postawa klasyka w balladzie Adama Mickiewicza Romantyczność. - zadanie wykonaj w dniach 4 i 6 maja

Matematyka + UTS

Temat: Interpretacja geometryczna układów równań stopnia pierwszego z dwiema niewiadomymi. zadanie wykonaj w dniu 25 i 27 maja

Temat: Równanie pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi. zadanie wykonaj w dniu 20 maja

Temat: Praca klasowa – Funkcja liniowa. zadanie wykonaj w dniu 18 maja

Temat: 1.Funkcja liniowa w zastosowaniach. 2.Powtórzenie i utrwalenie wiadomości. zadanie wykonaj w dniu 11 i 13 maja

Temat: Wyznaczanie wzoru funkcji liniowej.. zadanie wykonaj w dniu 6 maja

Temat: Znak funkcji liniowej. zadanie wykonaj w dniu 4 maja

Język angielski

Topic: Czasowniki modalne, reagowanie językowe. zadanie wykonaj w dniu 27 maja

Topic: Czasowniki modalne czyli co musisz i nie wolno. zadanie wykonaj w dniu 20 maja

Topic: U lekarza – choroby, czas przeszły. zadanie wykonaj w dniu 13 maja

Topic: U lekarza – choroby. zadanie wykonaj w dniu 6 maja

Historia

Temat: Polskie PaństwoPodziemnej. zadanie wykonaj w dniu 25 maja

Temat: Udział Polaków w walkach na frontach II wojny światowej. zadanie wykonaj w dniu 18 maja

Temat: Sprawa polska w czasie II wojny światowej. zadanie wykonaj w dniu 11 maja

Temat: Ziemie polskie pod dwiema okupacjami-okupacja radziecka.. zadanie wykonaj w dniu 4 maja

Chemia

Temat: Rodzaje tworzyw sztucznych. - zadanie wykonaj w dniu 26 maja

Temat: Podsumowanie wiadomości z działu- leki. - zadanie wykonaj w dniu 19 maja

Temat: Substancje uzależniające. - zadanie wykonaj w dniu 12 maja

Temat: Substancje uzależniające. - zadanie wykonaj w dniu 5 maja

Fizyka

Temat: 1.Prawo Hubble’a. 2. Teoria Wielkiego Wybuchu. zadanie wykonaj w dniu 27 maja i 3 czerwca

Temat: 1.Nasza Galaktyka. 2. Inne galaktyki. zadanie wykonaj w dniu 13 i 20 maja

Temat: Sprawdzenie wiadomości <<>>Sprawdzian - str1 <<>>Sprawdzian - str2 zadanie wykonaj w dniu 6 maja

Geografia

Temat: Przyczyny i skutki zakłócenia równowagi ekologicznej. - realizacja 25 maja

Temat: Sprawdzian. - realizacja 18 maja

Temat: Powtórzenie wiadomości. - realizacja 11 maja

Temat: Procesy integracyjne i ich skutki społeczno – gospodarcze i polityczne. - realizacja 4 maja

Biologia

Temat: Przyczyny ochrony przyrody - zadanie wykonaj w dniu 26 maja.

Temat: Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną - zadanie wykonaj w dniu 19 maja.

Temat: Różnorodność biologiczna - zadanie wykonaj w dniu 12 maja.

Temat: Inżynieria genetyczna - sprawdzian - zadanie wykonaj w dniu 5 maja.

Informatyka

Temat: Wizualizacja danych za pomocą wykresów. <<>> prezentacja - zadanie wykonaj w dniu 26 maja

Temat: Animacja poklatkowa i udostępnianie filmów w sieci. zadanie wykonaj w dniu 19 maja

Temat: Wykorzystanie prezentacji multimedialnej. zadanie wykonaj w dniu 12 maja

Temat: Projektowanie atrakcyjnej prezentacji multimedialnej – wprowadzenie dodatkowych elementów. zadanie wykonaj w dniu 5 maja

Edukacja dla bezpieczeństwa

Temat: Pierwsza pomoc przy oparzeniach- ćwiczenia. - realizacja 27 maja

Temat: Pierwsza pomoc przy oparzeniach. - realizacja 20 maja

Temat: Pierwsza pomoc przy złamaniach- ćwiczenia. - realizacja 13 maja

Temat: Pierwsza pomoc przy złamaniach. - realizacja 6 maja

Wychowanie fizyczne

Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe w rytm muzyki. realizacja w dniu 27 maja

Temat: Piłka nożna -doskonalenie prowadzenia piłki. realizacja w dniu 25 maja

Temat: Ćwiczenia równoważne. realizacja w dniu 20 maja

Temat: Piłka nożna- doskonalenie prowadzenia piłki nogą. realizacja w dniu 18 maja

Temat: Ćwiczenia fitness. realizacja w dniu 13 maja

Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe. realizacja w dniu 11 maja

Temat: Ćwiczenia fitness. realizacja w dniu 6 maja

Temat: Piłka Nożna gra szkolna. realizacja w dniu 4 maja

Religia

Temat: 1. Kultura chrześcijańska. 2. Zesłanie Ducha Świętego. - zadanie wykonaj w dniach 26 i 27 maja

Temat: 1. Apostolskie inicjatywy. 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa. - zadanie wykonaj w dniach 19 i 20 maja

Temat: 1. 100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II. - zadanie wykonaj w dniach 12 i 13 maja

Temat: 1. Hierarchiczny ustrój Kościoła. 2. W poszukiwaniu jedności. - zadanie wykonaj w dniach 5 i 6 maja

Zajęcia z wychowawcą

Temat: Rocznica strajku dzieci Wrzesińskich - realizacja w dniu 25 maja

Temat: Nowe wytyczne w sprawie COVID-19 - realizacja w dniu 18 maja

Temat: 75 rocznica zakończenia drugiej wojny światowej - realizacja w dniu 11 maja

Temat: Konstytucja 3 Maja - realizacja w dniu 4 maja

Wychowanie do życia w rodzinie

Temat: 1. Spotkania i rozstania 2.Czekać- nie czekać? Czyli o inicjacji seksualnej. . - tylko dla dziewcząt - realizacja w dniu 11 maja

Zajęcia pozalekcyjne - koło gier matematycznych i logicznych

Temat: 1.Gry karciane - UNO. 2. Gra zręcznościowa, wymagająca precyzji, wewnętrznej dyscypliny i koncentracji - Mikado – bierki. - realizacja w dniu 19 i 26 maja

Temat: 1.Gra Monopoly Pizza 2. .Gra Monopoly Speed. realizacja w dniu 5 i 12 maja

Usprawnianie technik szkolnych
Te zadania są skierowane do Dawida i Rafała, ale jeśli ktoś z pozostałych uczniów jest zainteresowany to zapraszam :)

Temat: Interpretacja geometryczna układu równań. - wykonaj zadania w dniu 27 maja

Temat: Funkcja liniowa - wykres, miejsce zerowe, monotoniczność - utrwalenie . - wykonaj zadania w dniu 20 maja

Temat: Funkcja liniowa - wykres, miejsce zerowe, monotoniczność - utrwalenie . - wykonaj zadania w dniu 13 maja

Temat: Utrwalenie wiadomości na temat funkcji liniowej. - wykonaj zadania w dniu 6 maja


MATERIAŁY ARCHIWALNE - MARZEC I KWIECIEŃ
Informatyka

Temat: Projektowanie atrakcyjnej prezentacji multimedialnej – ciąg dalszy.. zadanie wykonaj w dniu 28 kwietnia

Temat: Projektowanie atrakcyjnej prezentacji multimedialnej. zadanie wykonaj w dniu 21 kwietnia

Temat: Cyfrowy montaż wideo. Animacja poklatkowa. zadanie wykonaj w dniu 7 kwietnia

Temat: E-mail z załącznikiem. zadanie wykonaj w dniu 31 marca

Temat: Założenie konta pocztowego

Historia

Temat: Ziemie polskie pod dwiema okupacjami. zadanie wykonaj w dniu 27 kwietnia

Temat: Kształtowanie się Wielkiej Koalicji. Konferencje Wielkiej Trójki. zadanie wykonaj w dniu 20 kwietnia

Temat: Europa pod okupacją niemiecką . zadanie wykonaj w dniu 6 kwietnia

Temat: Działania zbrojne w latach 1942-1945. zadanie wykonaj w dniu 30 marca

Temat: Walki na terenach pozaeuropejskich - zadanie wykonaj w dniach 23-25 marca.

Temat: Mapa Europy po I wojnie światowej.

  1. Wykonać polecenie str. 11 podręcznik. zadanie wykonaj 17 marca
Chemia

Temat: Substancje uzależniające. - zadanie wykonaj w dniach 28 kwietnia

Temat: Dawka lecznicza i dawka toksyczna. - zadanie wykonaj w dniach 21 kwietnia

Temat: Rodzaje substancji leczniczych. - zadanie wykonaj w dniach 7 kwietnia

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu- żywność - zadanie wykonaj w dniach 30 marca

Temat: Dodatki do żywności. - zadanie wykonaj w dniu 31 marca

17.03.2020 Temat: Fermentacja i inne przemiany żywności.

  1. Sposoby konserwacji żywności-podręcznik str. 126-127
    Wypisać z podręcznika i napisać krótko na czym to polega.
  2. UHT- opisać proces-str 128
    Zad. domowe- ćwiczenie 4 str. 128
Edukacja dla bezpieczeństwa

Temat: Pierwsza pomoc przy krwotokach- ćwiczenia. - realizacja 29 kwietnia

Temat: Pierwsza pomoc przy krwotokach.. - realizacja 22 kwietnia

Temat: Pierwsza pomoc w przypadku ciała obcego w drogach oddechowych. - realizacja 8 kwietnia

Temat: Pierwsza pomoc w przypadku zatrzymania krążenia. - realizacja 30 marca - 03 kwietnia

Temat: Apteczka pierwszej pomocy.- realizacja 23 - 27 marca

Temat Pierwsza pomoc - osoba nieprzytomna oddychająca i pozycja bezpieczna

Obejrzyj film:
https://www.youtube.com/watch?v=IzUxodZkVz8

Geografia

Temat: Współczesne zmiany na politycznej mapie świata. - realizacja 27 kwietnia

Temat: Procesy globalizacji. - realizacja 20 kwietnia

Temat: Transport-rodzaje, rozwój i wpływ na gospodarkę. - realizacja 6 kwietnia

Temat: Rozwój turystyki na świecie. - realizacja 30 marca

Temat: Przemysł wysokich technologii i jego zróżnicowanie na świecie. - realizacja 23 marca

Temat: Rola łączności we współczesnej gospodarce i w życiu codziennym.

Religia

Temat: 1. Kościół na drogach odnowy. 2. W maju Kościół czci Maryję. - zadanie wykonaj w dniach 27 - 28 kwietnia.

Temat: 1. Zmartwychwstały Jezus ukazuje się dwom uczniom. 2. Święto Miłosierdzia Bożego. - zadanie wykonaj w dniach 20 - 21 kwietnia.

Temat: 1. Wielkanoc–Zmartwychwstanie Pana Jezusa. 2. Pan Jezus zbawił nas na krzyżu. - zadanie wykonaj w dniach 7-8 kwietnia.

Temat: Wielki Piątek – śmierć Pana Jezusa. Wielka Sobota. - zadanie wykonaj w dniach 31 marca. i 1 kwietnia

Temat: 1. Niedziela palmowa. 2. Wielki czwartek

Język angielski

Topic: W restauracji – komunikacja. zadanie wykonaj w dniu 29 kwietnia

Topic: Celebrations – tradycje i święta.. zadanie wykonaj w dniu 22 kwietnia

Topic: Komunikacja, transport i nowoczesna technika.. zadanie wykonaj w dniu 8 kwietnia

Topic: Zwroty komunikacyjne – ćwiczenia praktyczne. zadanie wykonaj w dniu 1 kwietnia

Topic: My family, interests and free time. – Moja rodzina, zainteresowania I czas wolny. .- realizacja 25 marca

Lekcja 1 i 2

Fizyka

Temat: 1. Reakcje jądrowe, Słońce i bomba wodorowa. 2. Powtórzenie wiadomości – Fizyka jądrowa. zadanie wykonaj w dniu 22 i 29 kwietnia

Temat: Bomba atomowa, energetyka jądrowa. zadanie wykonaj w dniu 8 kwietnia

Temat: Energia wiązania. Reakcja rozszczepienia. zadanie wykonaj w dniu 1 kwietnia

Temat: Prawo rozpadu promieniotwórczego. Metoda datowania izotopowego. - zadanie wykonaj w dniu 25marca.

Temat: Doświadczenie Rutherforda. Budowa jądra atomowego.

Matematyka + UTS

Temat: Miejsce zerowe funkcji liniowej. zadanie wykonaj w dniu 29 kwietnia

Temat: Interpretacja współczynników liczbowych we wzorze funkcji liniowej. zadanie wykonaj w dniu 22 i 27 kwietnia

Temat: Wzór i wykres funkcji liniowej.. zadanie wykonaj w dniu 20 i 21 kwietnia

Temat: 1. Związki między funkcjami trygonometrycznymi. 2. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości - Trygonometria. . zadanie wykonaj w dniu 6-8 kwietnia

Temat: Odczytywanie wartości funkcji trygonometrycznych z tablic. zadanie wykonaj w dniu 1 kwietnia

Temat: Wartości funkcji trygonometrycznych dla kątów 30°, 45° i 60°. - zadanie wykonaj w dniu 25 i 30 marca.

Temat: Sinus i cosinus kąta ostrego. - zadanie wykonaj w dniu 23 marca.

Temat: Tangens kąta ostrego.

Język polski

Temat: 1. Skróty i skrótowce. 2. W świecie romantyków. - zadanie wykonaj w dniach 27 i 29 kwietnia

Temat: Żona modna – aktualne satyryczne zwierciadło. - zadanie wykonaj w dniach 20 i 22 kwietnia

Temat: 1. Polszczyzna bez tajemnic – skrzydlate słowa.2. Polszczyzna bez tajemnic – błędy językowe. - zadanie wykonaj w dniach 6 i 8 kwietnia

Temat: Monachomachia, czyli historia Wojny mnichów. - zadanie wykonaj w dniach 30 marca i 1 kwietnia

Temat: 1.Pisownia obcych nazw własnych. 2 .W świecie oświeconych. - zadanie wykonaj w dniach 23 i 25 marca.

Biologia

Temat: Korzyści i zagrożenia inżynierii genetycznej - zadanie wykonaj w dniu 28 kwietnia.

Temat: Biotechnologia a medycyna - zadanie wykonaj w dniu 21 kwietnia.

Temat: Biotechnologia a medycyna - zadanie wykonaj w dniu 7 kwietnia.

Temat: Organizmy zmodyfikowane genetycznie - zadanie wykonaj w dniu 31 marca.

Temat: Techniki inżynierii genetycznej - zadanie wykonaj w dniu 24 marca.

Wychowanie fizyczne

Temat: Ćwiczenia siłowe. realizacja w dniu 29.04.2020

Temat: Piłka Nożna. Nauka wykonywania stałych fragmentów gry. realizacja w dniu 27.04.2020

Temat: Ćwiczenia kształtujące MM, RR, NM i tułowia. realizacja w dniu 22.04.2020

Temat: Piłka siatkowa gra właściwa Przypomnij sobie zasady gry . realizacja w dniu 20.04.2020

Temat: Piłka siatkowa gra szkolna. realizacja w dniu 07.04.2020

Temat: Nauka zbicia piłki po wystawie realizacja w dniu 05.04.2020

Temat: Nauka rozegrania piłki w zespole trójkowym realizacja w dniu 01.04.2020

Temat: Nauka odbicia piłki i zagrywki. realizacja w dniu 30.03.2020

Proponuję wam zestaw ćwiczeń do wykonywania w domu:

https://www.fabrykasily.pl/cwiczenia/domowe - ćwiczenia wykonaj w dniach 23-25 marca

Zajęcia z wychowawcą

Temat: Zabytki naszego rejonu warte obejrzenia - realizacja w dniu 20.03.2020

Temat: Zapoznanie z kolejnymi ograniczeniami w związku z pandemią koronawirusa - realizacja w dniu 6.03.2020

Temat: Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem - realizacja w dniu 30.03.2020

Zajęcia pozalekcyjne - koło gier matematycznych i logicznych

Temat: Gra Monopoly Polska – narodowa wersja. realizacja w dniu 21 i 28 kwietnia

Temat: 1. Młynek 2. Eurobiznes . realizacja w dniu 31marca i 7 kwietnia

Usprawnianie technik szkolnych
Te zadania są skierowane do Dawida i Rafała, ale jeśli ktoś z pozostałych uczniów jest zainteresowany to zapraszam :)

Temat: Miejsce zerowe funkcji liniowej. - wykonaj zadania w dniu 29 kwietnia

Temat: Wykres funkcji liniowej. - wykonaj zadania w dniu 22 kwietnia

Temat: Korzystamy z tablic trygonometrycznych - wykonaj zadania w dniu 1 i 8 kwietnia