strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

  Lekcje w domu


kl. 8 wych. p. Olga Sierecka-Nawrocka

 
Język polski

Temat: Wakacyjne łamigłówki, czyli trochę rozrywki na koniec.- wykonaj zadania zawarte w karcie pracy w dniu 23, 24 i 26 czerwca

Temat: Skąd się wzięły frazeologizmy? – utrwalenie wiadomości.- wykonaj zadania zawarte w karcie pracy w dniu 22 czerwca

Temat: Zmagania z ortografią – dyktando.- wykonaj zadania zawarte w karcie pracy w dniu 19 czerwca

Temat: Mity – powtórzenie wiadomości.- wykonaj zadania zawarte w karcie pracy w dniu 15 czerwca

Temat: „Stary doktor” i jego dzieci – opowieść o Januszu Korczaku! - wykonaj zadania zawarte w karcie pracy w dniu 8, 9 i 10 czerwca

Temat: Zmagania z ortografią – dyktando. - wykonaj zadania w dniu 5 czerwca

Temat: Semantyczne środki poetyckie – powtórzenie. - wykonaj zadania w dniu 3 czerwca

Temat: Formy użytkowe – powtórzenie. - wykonaj zadania w dniu 2 czerwca

Temat: Fonetyczne środki stylistyczne – powtórzenie. - wykonaj zadania w dniu 1 czerwca

Matematyka

Temat: Procenty- powtórzenie. - wykonaj zadania w dniu 25 czerwca

Temat: Odcinki w ostrosłupach. - wykonaj zadania w dniu 24 czerwca

Temat: Odcinki w graniastosłupach. - wykonaj zadania w dniu 23 czerwca

Temat: Dowodzenie w geometrii - wykonaj zadania w dniu 19 czerwca

Temat: Powtórzenie wiadomości do egzaminu- działania. - wykonaj zadania w dniu 10 czerwca

Temat: Układ współrzędnych, twierdzenie Pitagorasa- powtórzenie wiadomości. - wykonaj zadania w dniu 9 czerwca

Temat: Bryły- powtórzenie. - wykonaj zadania w dniu 5 czerwca

Temat: Figury na płaszczyźnie- powtórzenie. - wykonaj zadania w dniu 4 czerwca

Temat: Powtórzenie wiadomości- kolejność wykonywania działań, oś liczbowa, ułamki. - wykonaj zadania w dniu 3 czerwca

Temat: Ułamki zwykłe – powtórzenie. - wykonaj zadania w dniu 2 czerwca

Język angielski

Temat: Ćwiczenia leksykalne.- wykonaj zadania w dniach 22 - 26 czerwca

Temat: 1. Messages-ćwiczenia leksykalne. 2,Ćwiczenia egzaminacyjne. - wykonaj zadania w dniach 8 - 10 czerwca. Pracuj zgodnie z planem lekcji.

Temat: 1, Ćwiczenia gramatyczne. 2,Reporting verbs- ćwiczenia. 3. Reporting Verbs- ćwiczenia. - wykonaj zadania w dniach 1 - 5 czerwca. Pracuj zgodnie z planem lekcji.

Historia

Temat: Ciekawostki historyczne. - wykonaj zadania w dniu 25 czerwca

Temat: Tablice chronologiczne-część II, Polska. - wykonaj zadania w dniu 22 czerwca

Temat: Tablice chronologiczne –Świat, ćwiczenia. - wykonaj zadania w dniu 15 czerwca

Temat: Utrwalenia –dział VI-Polska i świat w nowej epoce. - wykonaj zadania w dniu 8 czerwca

Temat: Wyzwania współczesnego świata - ciąg dalszy. - wykonaj zadania w dniu 4 czerwca

Temat: Wyzwania współczesnego świata. - wykonaj zadania w dniu 1 czerwca

Biologia

Temat: Ochrona przyrody – podsumowanie.- wykonaj zadania w dniu 24 czerwca

Temat: Ochrona indywidualna i gatunkowa.- wykonaj zadania w dniu 10 czerwca

Temat: Ochrona przyrody - sprawdzian.- wykonaj zadania w dniu 10 czerwca

Temat: Ochrona obszarowa.- wykonaj zadania w dniu 3 czerwca

Chemia

Temat: Powtórzenie wiadomości z I i II semestru. - zadanie wykonaj w dniu 23 czerwca

Temat: Powtórzenie wiadomości z I i II semestru. - zadanie wykonaj w dniu 22 czerwca

Temat: Substancje o znaczeniu biologicznym- powtórzenie.- zadanie wykonaj w dniu 15 czerwca

Temat: Substancje o znaczeniu biologicznym- powtórzenie. - zadanie wykonaj w dniu 9 czerwca

Temat: Substancje o znaczeniu biologicznym – powtórzenie wiadomości. - zadanie wykonaj w dniu 8 czerwca

Temat: Skrobia i celuloza- zastosowanie. - zadanie wykonaj w dniu 2 czerwca

Temat: Celuloza- polisacharyd. - zadanie wykonaj w dniu 1 czerwca

Fizyka

Temat: O świetle raz jeszcze. - wykonaj zadania w dniu 22 czerwca

Temat: Porównujemy fale mechaniczne i elektromagnetyczne.- wykonaj zadania w dniu 15 i 19 czerwca

Temat: Sprawdzenie wiadomości – „Optyka, czyli nauka o świetle”. - wykonaj zadania w dniu 8 czerwca

Temat: 1. Obrazy otrzymywane za pomocą soczewek. 2. Powtórzenie wiadomości – „Optyka, czyli nauka o świetle”. - wykonaj zadania w dniu 1 i 5 czerwca

Geografia

Temat: Powtórzenie wiadomości o Australii i Oceanii oraz Antarktydzie i Arktyce. - wykonaj zadania w dniu 22 czerwca

Temat: Prace badawcze w Arktyce i Antarktyce. . - wykonaj zadania w dniu 15 czerwca

Temat: Środowisko przyrodnicze Arktyki i Antarktyki. - wykonaj zadania w dniu 8 czerwca

Temat: Ludność i gospodarka Australii. - wykonaj zadania w dniu 1 czerwca

WOS

Temat Przejawy szowinizmu, rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii i homofobii w społeczeństwie. - zadania wykonaj w dniu 19 i 23 czerwca

Temat Przejawy szowinizmu, rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii i homofobii w społeczeństwie. - zadania wykonaj w dniu 19 i 23 czerwca

Temat 1. Powtórzenie wiadomości: Prawa człowieka i instytucje dbające o prawa człowieka w Polsce, Europie i na świecie.2. Sprawdzian wiadomości. - zadania wykonaj w dniu 9 i 16 czerwca

Temat Działalność organizacji pozarządowych- ochrona praw człowieka. - zadania wykonaj w dniu 2 i 5 czerwca

Edukacja dla bezpieczeństwa:

Temat: Powtórzenie wiadomości z pierwszej pomocy . - realizacja 24 czerwca

Temat: Zagrożenia terrorystyczne. - realizacja 10 czerwca

Temat: Zagrożenia spowodowane przez działalność człowieka. - realizacja 3 czerwca

Informatyka

Temat: To już wiesz, umiesz, potrafisz! - zadania wykonaj 5 i 19 czerwca

Technika

Temat: Bezpieczne wakacje. - wykonaj zadania w dniu 25 czerwca

Temat: Rysunek schematyczny. - wykonaj zadania w dniu 4 czerwca

Temat: Rodzaje wymiarów – powtórzenie. - wykonaj zadania w dniu 28 maja

Zajęcia artystyczna

Temat: Papierowa wiklina - robimy podstawkę pod telefon komórkowy - wykonaj zadania w dniu 15 i 22 czerwca

Temat: Papierowa wiklina – sercowe ozdoby . - wykonaj zadania w dniu 18 i 25 maja, 1 i 8 czerwca

Religia

Temat: Kościół żyje przykazaniem miłości Boga i ludzi.- zadanie wykonaj w dniu 24 czerwca

Temat: Bóg broni życia. - zadanie wykonaj w dniu 23 czerwca

Temat: Boże Ciało – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.- zadanie wykonaj w dniu 10 czerwca

Temat: Bóg umacnia więzi rodzinne. - zadanie wykonaj w dniu 9 czerwca

Temat: Bóg wzywa do poszanowania Jego imienia i oddania Mu czci.- zadanie wykonaj w dniu 3 czerwca

Temat: Bóg domaga się należnej czci. zadanie wykonaj w dniu 2 czerwca

Wychowanie fizyczne

Temat: Ćwiczenia techniki piłki siatkowej.
Wykonajcie 10min. rozgrzewkę wg własnej inwencji , a następnie obejrzyjcie ćwiczenia techniki piłki siatkowej.W piątek spróbujcie wykonać te ćwiczenia na miarę własnych możliwości.
https://www.youtube.com/watch?v=D8MipUt8Miw&t=12s- wykonaj ćwiczenia w dniu 3 i 5 czerwca

Wychowanie do życia w rodzinie

Temat: Wobec choroby, cierpienia i śmierci.- wykonaj w dniu 25 maja

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

język polski matematyka język angielski
test - j.pol - 1

test - j.pol - 2

test - j.pol - 3

język polski - arkusz

test - mat-1

test - mat-2

test - mat-3

matematyka- arkusz

test - j.ang. - 1
plik dźwiękowy - 1

test - j.ang. - 2
plik dźwiękowy - 1

test - j.ang. - 3
transkrypcja

język angielski - arkusz
plik dźwiękowy


MATERIAŁY ARCHIWALNE - MAJ
Język polski

Temat: Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy – utrwalenie zasad. - wykonaj zadania w dniu 29 maja

Temat: Słownikowe środki stylistyczne – powtórzenie. - wykonaj zadania w dniu 27 maja

Temat: Z pogranicza literatury – powtórzenie. - wykonaj zadania w dniu 26 maja

Temat: Rodzaje fikcji literackiej – powtórzenie. - wykonaj zadania w dniu 25 maja

Temat: Zmagania z ortografią – „ch” czy „h”? - wykonaj zadania w dniu 22 maja

Temat: Komizm, ironia, satyra – powtórzenie. - wykonaj zadania w dniu 20 maja

Temat: Czym jest kicz? Rozważania na podstawie artykułu Adama Leszczyńskiego. - wykonaj zadania w dniu 19 maja

Temat: Dramat i gatunki dramatyczne – powtórzenie. - wykonaj zadania w dniu 18 maja

Temat: Zmagania z ortografią – „rz” czy „ż”? - wykonaj zadania w dniu 15 maja

Temat: Gatunki epickie – powtórzenie. - wykonaj zadania w dniu 13 maja

Temat: Gatunki liryczne – powtórzenie. - wykonaj zadania w dniu 12 maja

Temat: O pisarstwie w krzywym zwierciadle. - wykonaj zadania w dniu 11 maja

Temat: Utrwalenie zasad ortograficznych – „ó” czy „u”? . - wykonaj zadania w dniu 8 maja

Temat: Czy sztuka powinna mieć granice? . - wykonaj zadania w dniu 6 maja

Temat: Dialog z różnymi konwencjami w komiksie „Przygody Jerzego”. - wykonaj zadania w dniu 5 maja

Temat: Reklama, czyli sztuka manipulacji. - wykonaj zadania w dniu 4 maja

Matematyka

Temat: Liczby dodatnie i ujemne- rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych. - wykonaj zadania w dniu 29 maja

Temat: Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych- zakupy. - wykonaj zadania w dniu 28 maja

Temat: Pola wielokątów- powtórzenie. - wykonaj zadania w dniu 26 maja

Temat: Pola wielokątów- powtórzenie. - wykonaj zadania w dniu 22 maja

Temat: Procenty i ułamki- powtórzenie wiadomości. - wykonaj zadania w dniu 21 maja

Temat: Obliczanie prawdopodobieństw - powtórzenie. - wykonaj zadania w dniu 20 maja

Temat: Obliczanie prawdopodobieństw. - wykonaj zadania w dniu 19 maja

Temat: Obliczanie prawdopodobieństw. - wykonaj zadania w dniu 15 maja

Temat: Ile jest możliwości? - wykonaj zadania w dniu 14 maja

Temat: Ile jest możliwości? - wykonaj zadania w dniu 13 maja

emat: Obliczanie prawdopodobieństw. - wykonaj zadania w dniu 12 maja

Temat: Obliczanie prawdopodobieństw. - wykonaj zadania w dniu 8 maja

Temat: Obliczanie prawdopodobieństw. - wykonaj zadania w dniu 7 maja

Temat: Długość i pole okręgu- rozwiązywanie zadań. - wykonaj zadania w dniu 6 maja

Temat: Pole koła. - wykonaj zadania w dniu 5 maja

Język angielski

Temat: 1, Progress Check-ćwiczenia. 2, 3. Developing products- ćwiczenia leksykalne.. - wykonaj zadania w dniach 25 - 29 maja. Pracuj zgodnie z planem lekcji.

Temat: 1, Confusing verbs- czasowniki. 2. Confusing verbs- ćwiczenia. 3. Ćwiczenia egzaminacyjne. - wykonaj zadania w dniach 18 - 22 maja. Pracuj zgodnie z planem lekcji.

Temat: 1, Sporting verbs- czasowniki związane ze sportem c.d. 2. Ćwiczenia gramatyczne. 3. Ćwiczenia egzaminacyjne. - wykonaj zadania w dniach 11 - 15 maja. Pracuj zgodnie z planem lekcji.

Temat: 1, Animal smuggler- praca z tekstem. 2. Progress Check- ćwiczenia. 3. Sporting Verbs- sport - wykonaj zadania w dniach 4 - 8 maja. Pracuj zgodnie z planem lekcji.

Historia

Temat: Świat w erze globalizacji. - wykonaj zadania w dniu 28 maja

Temat: Polska w Unii Europejskiej. - wykonaj zadania w dniu 25 maja

Temat: Polska W NATO. - wykonaj zadania w dniu 21 maja

Temat: Rozpad obozu solidarnościowego. - wykonaj zadania w dniu 18 maja

Temat: Polska w latach 90. XX wieku.. - wykonaj zadania w dniu 14 maja

Temat: Wojna z terroryzmem. - wykonaj zadania w dniu 11 maja

Temat: Konflikty na świecie po 1989 roku.. - wykonaj zadania w dniu 7 maja

Temat: Rozpad Jugosławii. - wykonaj zadania w dniu 4 maja

Biologia

Temat: Wykorzystywanie zasobów przyrody .- wykonaj zadania w dniu 27 maja

Temat: Przyczyny wymierania gatunków .- wykonaj zadania w dniu 20 maja

Temat: Zanieczyszczenie środowiska i sprawdzian.- wykonaj zadania w dniu 13 maja

Temat: Zanieczyszczenie wody.- wykonaj zadania w dniu 6 maja

Chemia

Temat: Skrobia- polisacharyd. - zadanie wykonaj w dniu 26 maja

Temat: Sacharoza. - zadanie wykonaj w dniu 25 maja

Temat: Sacharoza- disacharyd. - zadanie wykonaj w dniu 19 maja

Temat: Glukoza i fruktoza- monosacharydy. - zadanie wykonaj w dniu 18 maja

Temat: Glukoza i fruktoza- monosacharydy. - zadanie wykonaj w dniu 12 maja

Temat: Sacharydy. - zadanie wykonaj w dniu 11 maja

Temat: Białka- właściwości. - zadanie wykonaj w dniu 5 maja

Temat: Białka. - zadanie wykonaj w dniu 4 maja

Fizyka

Temat: 1. Przejście wiązki światła białego przez pryzmat. 2. Soczewki skupiające i rozpraszające. - wykonaj zadania w dniu 25 i 29 maja

Temat: 1. Obrazy otrzymywane za pomocą zwierciadeł kulistych. 2. Zjawisko załamania światła. - wykonaj zadania w dniu 18 i 22 maja

Temat: 1. Odbicie i rozproszenie światła.. 2. Obrazy otrzymywane w zwierciadle płaskim. - wykonaj zadania w dniu 11 i 15 maja

Temat: 1. Źródła światła. 2. Zjawisko cienia i półcienia. - wykonaj zadania w dniu 4 i 8 maja

Geografia

Temat: Środowisko przyrodnicze Australii i Oceanii. - wykonaj zadania w dniu 25 maja

Temat: Sprawdzian. - wykonaj zadania w dniu 18 maja

Temat: Podsumowanie wiadomości o Ameryce Północnej i Ameryce Południowej. - wykonaj zadania w dniu 11 maja

Temat: Urbanizacja w Ameryce. - wykonaj zadania w dniu 4 maja

WOS

Temat Systemy ochrony praw człowieka w Polsce ,w Europie i na świecie. - zadania wykonaj w dniu 26 i 29 maja

Temat Ochrona praw człowieka. Gwarancje- ochrona praw i wolności. - zadania wykonaj w dniu 19 i 22 maja

Temat Bezpieczeństwo nieletnich i służby ochrony prawa. - zadania wykonaj w dniu 12 i 15 maja

Temat Podstawowe prawa i wolności człowieka . - zadania wykonaj w dniu 5 i 8 maja

Edukacja dla bezpieczeństwa:

Temat: Postępowanie po ogłoszeniu alarmu powodziowego. - realizacja 27 maja

Temat: Zagrożenia powodziowe. - realizacja 20 maja

Temat: Ochrona przeciwpożarowa, gaszenie małych pożarów. - realizacja 13 maja

Temat: Podręczny sprzęt gaśniczy . - realizacja 6 maja

Informatyka

Temat: Sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z działu: posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi. Przestrzegania prawa i zasad bhp. -zadania wykonaj 22 maja

Temat: Kwestie etyczne związane z wykorzystywaniem komputerów i sieci. -zadania wykonaj 15 maja

Temat:Ochrona własności intelektualnej – prawo autorskie. -zadania wykonaj 8 maja

Technika

Temat: Rodzaje wymiarów – powtórzenie. - wykonaj zadania w dniu 28 maja

Temat: Zwierzęta z puszek. - wykonaj zadania w dniu 7 i 14 maja

Zajęcia artystyczna

Temat: Papierowa wiklina – sercowe ozdoby . - wykonaj zadania w dniu 18 i 25 maja, 1 i 8 czerwca

Temat: Papierowa wiklina – wykonanie tacki i podstawek pod kubki. - wykonaj zadania w dniu 4 i 11 maja

Religia

Temat: Matka Kościół.- zadanie wykonaj w dniu 27 maja

Temat: Wierzący przyjmuje Bożą pomoc.- zadanie wykonaj w dniu 26 maja

Temat: Dekalog darem Boga.- zadanie wykonaj w dniu 20 maja

Temat: Dekalog darem Boga.- zadanie wykonaj w dniu 19 maja

Temat: Jan Paweł II – 100 rocznica urodzin Papieża Polaka.- zadanie wykonaj w dniu 12 i 13 maja

Temat: Bóg wyposaża człowieka w zasady życia.- zadanie wykonaj w dniu 6 maja

Temat: Bóg objawia prawo życia.- zadanie wykonaj w dniu 5 maja

Wychowanie fizyczne

Temat: Piłka koszykowa.Technika podań.
Wykonajcie 10 min. rozgrzewkę według własnego pomysłu, a następnie zapoznajcie się z techniką podań i ćwiczeniami prezentowanymi na filmie. W piątek spróbujcie powtórzyć te ćwiczenia z kimś z rodziny lub kolegą.
https://www.youtube.com/watch?v=vMdCVxokZxc - - wykonaj ćwiczenia w dniu 27 i 29 maja

Temat: Piłka koszykowa.Technika kozłowania
Wykonajcie 10 minutową rozgrzewkę według własnego pomysłu, a następnie obejrzyjcie film poświęcony technice kozłowania w koszykówce. W piątek spróbujcie, też po rozgrzewce, wykonać ćw. i zabawy prezentowane na filmie.  Może uda wam się do zabawy wciągnąć rodzica lub rodzeństwo.
https://www.youtube.com/watch?v=Qy1lb6FPAog - wykonaj ćwiczenia w dniu 20 i 22 maja

Temat: Kształtowanie skoczności.
Zapraszam do ćwiczeń, które będą dość intensywne i niełatwe,dlatego ćwiczcie na miarę swoich możliwości. Aby dojść do większej wprawy ćwiczenia te powtórzcie w piątek.
https://www.youtube.com/watch?v=2oBt8IonrrY - wykonaj ćwiczenia w dniu 13 i 15 maja

Temat: Technika podań-p.nożna.
Wykonajcie rozgrzewkę według własnego pomysłu pamiętając aby ćwiczyć naprzemiennie ramiona , nogi i tułów. Następnie obejrzyjcie filmik obrazujący technikę podań w piłce nożnej. W piątek spróbujcie wykonać te ćwiczenia na miarę własnych możliwości.
https://www.youtube.com/watch?v=AhV6JLLmD7U - wykonaj ćwiczenia w dniu 6 i 8 maja

Wychowanie do życia w rodzinie

Temat: Wobec choroby, cierpienia i śmierci.- wykonaj w dniu 25 maja

Temat: Dojrzałość do małżeństwa. - wykonaj w dniu 18 maja

Temat: Choroby przenoszone droga płciową. - wykonaj w dniu 11 maja

Temat: Przedwczesna inicjacja seksualna. - zadanie skierowane tylko dla dziewcząt - wykonaj w dniu 4 maja


MATERIAŁY ARCHIWALNE - MARZEC I KWIECIEŃ
Informatyka

Temat:Ochrona własności intelektualnej. -zadania wykonaj 24 kwietnia

Temat:Posługiwanie się urządzeniami cyfrowymi.Współczesne zastosowanie informatyki-cz. 2-zadania wykonaj 17 kwietnia

Temat: Posługiwanie się urządzeniami cyfrowymi.Współczesne zastosowanie informatyki.-zadania wykonaj w dniu 3 kwietnia

Temat: E-mail z załącznikiem. - zadanie wykonaj w dniu 27 marca

Temat: Założenie konta pocztowego

Chemia

Temat: Tłuszcze. - zadanie wykonaj w dniach 28 kwietnia

Temat: Tłuszcze. - zadanie wykonaj w dniach 27 kwietnia

Temat: Pochodne węglowodorów- powtórzenie. - zadanie wykonaj w dniach 21 kwietnia

Temat: Aminokwasy. - zadanie wykonaj w dniach 20 kwietnia

Temat: Estry. - zadanie wykonaj w dniach 7 kwietnia

Temat: Porównanie właściwości kwasów karboksylowych. - zadanie wykonaj w dniach 6 kwietnia

Temat: Wyższe kwasy karboksylowe. - zadanie wykonaj w dniach 30-31 marca

Temat: Kwas etanowy.

Temat: Kwas metanowy.

Temat: Szereg homologiczny kwasów karboksylowych.

Matematyka

Temat: Pole koła. - wykonaj zadania w dniu 30 kwietnia

Temat: Liczba ¶. Długość okręgu.. - wykonaj zadania w dniu 29 kwietnia

Temat: Liczba ¶. Długość okręgu.. - wykonaj zadania w dniu 28 kwietnia

Temat: Liczba ¶. Długość okręgu.. - wykonaj zadania w dniu 24 kwietnia

Temat: Wzajemne położenie dwóch okręgów. - wykonaj zadania w dniu 23 kwietnia

Temat: Styczna do okręgu. - wykonaj zadania w dniu 21 kwietnia

Temat: Środek symetrii figury. - wykonaj zadania w dniu 21kwietnia

Temat: Dwusieczna kąta. - wykonaj zadania w dniu 16 kwietnia

Temat: Symetralna odcinka.. - wykonaj zadania w dniu 8 kwietnia

Temat: Oś symetrii figury- rozwiązywanie zadań.. - wykonaj zadania w dniu 7 kwietnia

Temat: Oś symetrii figury. - wykonaj zadania w dniu 3 kwietnia

Temat: Symetria względem prostej. - wykonaj zadania w dniu 2 kwietnia

Temat: Symetria względem prostej. - wykonaj zadania w dniu 1 kwietnia

Temat: Symetria względem prostej. - wykonaj zadania w dniu 31 marca

Temat: Objętość ostrosłupa. - wykonaj zadania w dniu 27 marca

Temat: Objętość ostrosłupa. - wykonaj zadania w dniu 26 marca

Temat: Siatki ostrosłupów. Pole powierzchni.

Temat: Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych.

Temat: Rodzaje ostrosłupów.

WOS

Temat Pojęcie i geneza praw człowieka . - zadania wykonaj w dniu 24 i 28 kwietnia

Temat Konflikty zbrojne na świecie- wojny i terroryzm. . - zadania wykonaj w dniu 17 i 21 kwietnia

Temat Problemy współczesnego świata- Świat bogaty i biedny. - zadania wykonaj w dniach 3 - 7 kwietnia

Temat: ONZ- zjednoczony świat, zjednoczone narody. - zadania wykonaj w dniach 27 marca i 30 marca

Temat: Polska we współczesnym świecie. - zadania wykonaj w terminie 16-20 marca

Temat: NATO- od zimnej wojny do współistnienia. - zadania wykonaj w terminie 16-20 marca

Edukacja dla bezpieczeństwa:

Temat: Przyczyny pożarów. - realizacja 29 kwietnia

Temat: Postępowanie po ogłoszeniu alarmu. - realizacja 22 kwietnia

Temat: 1. Sposoby ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach. 2. Postępowanie po ogłoszeniu alarmu - realizacja 8 i 15 kwietnia

Temat: Polska, a bezpieczeństwo międzynarodowe - realizacja 30 marca - 03 kwietnia

Temat: Bezpieczne państwo realizacja 23 - 27 marca

Temat: ABC pierwsej pomocy

Obejrzyj film:
https://www.youtube.com/watch?v=MqXzommAuIs

Geografia

Temat: Ludność Ameryki. - wykonaj zadania w dniu 27 kwietnia

Temat: W Amazonii. - wykonaj zadania w dniu 20 kwietnia

Temat: Stany Zjednoczone- potęgą gospodarczą świata. - wykonaj zadania w dniu 6 kwietnia

Temat: Kanada-środowisko przyrodnicze a rozwój rolnictwa. - wykonaj zadania w dniu 30 marca

Temat: Tornada i cyklony tropikalne w Ameryce Północnej. - wykonaj zadania w dniu 23 marca

Temat: Środowisko przyrodnicze Ameryki. - wykonaj zadania w dniu 16 marca

Biologia

Temat: Jakość gleby.- wykonaj zadania w dniu 29 kwietnia

Temat: Zanieczyszczenie powietrza.- wykonaj zadania w dniu 22 kwietnia

Temat: Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną - wykonaj zadania w dniu 8 kwietnia

Temat: Różnorodność biologiczna - wykonaj zadania w dniu 1 kwietnia

Temat: Piętra lasu - wykonaj zadania w dniu 25 marca

Ćwiczenie 5 str. 61- zadanie wykonaj w terminie do 23 marca

Fizyka

Temat: 1. Fale elektromagnetyczne. Rodzaje i przykłady zastosowań. 2.Powtórzenie wiadomości – O zjawiskach magnetycznych.- wykonaj zadania w dniu 24 i 27 kwietnia

Temat: 1. Przewodnik z prądem jako źródło pola magnetycznego. 2.Silnik elektryczny na prąd stały.- wykonaj zadania w dniu 17 i 20 kwietnia

Temat: Elektromagnes, jego budowa, właściwości i zastosowanie..- wykonaj zadania w dniu 6 kwietnia

Temat: Magnesy naturalne i sztuczne oraz ich właściwości.- wykonaj zadania w dniu 30 marca

Temat: Sprawdzenie wiadomości – O prądzie elektrycznym. - wykonaj zadania w dniu 27 marca

Temat: 1. Skutki przerwania dostaw energii elektrycznej do urządzeń o kluczowym znaczeniu. 2. Powtórzenie wiadomości – O prądzie elektrycznym. Popracuj nad tymi tematami 20 i 23 marca

Temat: Zmiana energii elektrycznej w inne formy energii.

Język angielski

Temat: 1, Crime verbs- ćwiczenia leksykalne.2. Ćwiczenia gramatyczne. 3 Crimes and criminals- ćwiczenia leksykalne. - wykonaj zadania w dniach 27 - 30 kwietnia. Pracuj zgodnie z planem lekcji.

Temat: 1-2, Ćwiczenia egzaminacyjne. 3 Crime Verbs- ćwiczenia leksykalne - wykonaj zadania w dniach 20 - 24 kwietnia

Temat: 1, Progress Check- utrwalenie. 2. Ćwiczenia leksykalno - gramatyczne - wykonaj zadania w dniach 6 - 8 kwietnia

Temat: 1, Work verbs- ćwiczenia leksykalne 2, Progress Check- utrwalenie 3. Easter- Świeta Wielkanocne - wykonaj zadania w dniach 30 marca - 3 kwietnia

Temat: 1, Ćwiczenia gramatyczno-leksykalne 2, Ćwiczenia egzaminacyjne 3. St. Patrick's Day - wykonaj zadania w dniach 23 -27 marca

Kochani przed Wami egzamin ósmoklasisty. Systematycznie, codziennie róbcie arkusze egzaminacyjne. Arkusze są na stronie CKE- pamiętajcie ćwiczymy na arkuszach dla gimnazjalistów.
Linki do testów
https://cke.gov.pl/images/files/gimnazjum/arkusze_egzaminacyjne/gimnazjum_2011/jez/JA/angielski_a8.pdf
https://cke.gov.pl/images/stories/Arkusze_gimnazjum_09/jezyki/angielski_A8.pdf

Język polski - UWAGA: W jednym pliku są lekcje z języka polskiego i uts. Bądź uważny.

Temat: Komiks jako odrębna dziedzina sztuki. - wykonaj zadania zawarte w karcie pracy w dniu 29 kwietnia

Temat: Jak napisać opowiadanie? – powtarzamy przed sprawdzianem ósmoklasisty. - wykonaj zadania zawarte w karcie pracy w dniu 28 kwietnia

Temat: Na czym polega magia teatru? - wykonaj zadania zawarte w karcie pracy w dniu 27 kwietnia

Temat: Ortograficzne potyczki. - wykonaj zadania zawarte w karcie pracy w dniu 24 kwietnia

Temat: Czym jest prawdziwe aktorstwo? . - wykonaj zadania zawarte w karcie pracy w dniu 22 kwietnia.

Temat: Sprawdź siebie – praca z tekstem. - wykonaj zadania zawarte w karcie pracy w dniu 21 kwietnia.

Karta pracy - wykonaj zadania zawarte w karcie pracy w dniach 17 i 20 kwietnia. Pracuj zgodnie z planem lekcji.

Karta pracy - wykonaj zadania zawarte w karcie pracy w dniach 6-8 kwietnia. Pracuj zgodnie z planem lekcji.

Temat: Opis i interpretacja obrazu Wasilija Wereszczagina. - wykonaj zadania w dniu 2 i 3 kwietnia

Temat: Nawiązania biblijne kluczem do zrozumienia wiersza Piotra Macierzyńskiego „Stworzenie KL Auschwitz”. - wykonaj zadania w dniu 31 marca i 1 kwietnia

Temat: Jak walczyć z cyberprzemocą? - wykonaj zadania w dniu 27 i 30 marca

Temat: W jaki sposób bronić się przed manipulacją? - wykonaj zadania w dniu 25 marca

Temat: Brak porozumienia miedzy ludźmi tematem wiersza „Na wieży Babel” Wisławy Szymborskiej.

Historia

Temat: Europa po rozpadzie ZSRS. - wykonaj zadania w dniu 30 kwietnia

Temat: Podsumowanie działu V-Upadek komunizmu. - wykonaj zadania w dniu 27 kwietnia

Temat: Początek III Rzeczypospolitej. - wykonaj zadania w dniu 24 kwietnia

Temat: Jesień Ludów.. - wykonaj zadania w dniu 20 kwietnia

Temat: Rozpad bloku wschodniego. - wykonaj zadania w dniu 17 kwietnia

Temat: Ostatnie lata PRL.. - wykonaj zadania w dniu 6 kwietnia

Temat: Stan wojenny i schyłek PRL. - wykonaj zadania w terminie 24 marca - 1 kwietnia

Temat: 1. Początki opozycji demokratycznej w Polsce 2. Powstanie Solidarności.- wykonaj zadania w terminie 24 marca - 1 kwietnia

Temat: PRL w latach 1956-1970

Religia

Temat: Maryja Królową Polski.- zadanie wykonaj w dniu 29 kwietnia

Temat: Razem modlimy się do Maryi – litania.- zadanie wykonaj w dniu 28 kwietnia

Temat: Udział w kapłaństwie Jezusa Chrystusa. .- zadanie wykonaj w dniu 22 kwietnia

Temat: Sakrament małżeństwa drogą zbawienia.- zadanie wykonaj w dniu 8 kwietnia

Temat: Świętowanie Zmartwychwstania Jezusa.- zadanie wykonaj w dniu 7 kwietnia

Temat: Przygotowanie do przeżywania tajemnicy paschalnej – 1. Wielki piątek. 2. Wieka sobota 3. liturgia Wigilii Paschalnej.- zadanie wykonaj w terminie 30 marca - 8 kwietnia

Temat: Przygotowanie do przeżywania tajemnicy paschalnej – 1. Niedziela Palmowa. 2. Wieki czwartek- zadanie wykonaj w terminie 23-27 marca

Temat lekcji: W Wielkim Poście stawiam na przyjaźń z Panem Jezusem.

Do przeczytania zał. nr 2.

Jako notatkę proszę zapisać w zeszycie odpowiedzi na 8 pytań zawartych w prezentacji.

Jako utrwalenie wiadomości o sakramentach proszę dodatkowo zapoznać się z zał. nr 3 i rozwiązać 2 zadania zawarte w prezentacji.

Technika

Temat: Co to jest rzut aksonometryczny. - wykonaj zadania w dniu 30 kwietnia

Temat: Recykling metali. - wykonaj zadania w dniu 23 kwietnia

Temat: Zawody związane z obróbką metali – tokarz, kowal. - wykonaj zadania w dniu 16 kwietnia

Temat: Kształtowniki stalowe – zastosowanie i oznaczenia na rysunkach. - wykonaj zadania w dniu 26 marca

Drzewko szczęścia - praca z drutu.
1. Wykonanie projektu w zeszycie, dobór materiałów ( YouTube „Kreatywne zabawy z dzieckiem – Drzewko szczęścia” proszę zobaczyć jak wykonać pracę)
2. Wykonanie pracy według własnego projektu.

Wychowanie fizyczne

Temat: Ćwiczenia techniki piłki nożnej.
Wykonajcie 10 ćwiczeń rozgrzewających według własnego pomysłu , a następnie obejrzyjcie jak technikę gry w piłkę nożną ćwiczą wasi rówieśnicy.
https://www.youtube.com/watch?v=tCmp3BTY7Vg - wykonaj ćwiczenia w dniu 29 kwietnia

Temat: Doskonalenie techniki siatkarskiej.
Dziś wykonajcie 10 ćwiczeń rozgrzewających według własnego pomysłu. Każde ćwiczenie powtarzajcie 10 razy. Pamiętajcie aby naprzemiennie angażować ramiona , nogi i tułów.Po rozgrzewce włączcie filmik i ćwiczcie z instruktorem. Żeby dojść do większej wprawy ćwiczenia te powtórzcie w piątek.
https://www.youtube.com/watch?v=D8MipUt8Miw - wykonaj ćwiczenia w dniu 22 i 24 kwietnia

Trening na dywanie. Zapraszam do ćwiczeń przy otwartym oknie. https://www.youtube.com/watch?v=nbiObBBeuIc wykonaj w dniu 20 kwietnia

Edukacja zdrowotna. Trzymaj się prosto. Zachęcam do ćwiczeń.  https://www.youtube.com/watch?v=DP07hsaQiUM wykonaj w dniu 17 kwietnia

Kliknij w link i ćwicz razem z instruktorami . https://www.youtube.com/watch?v=R0nWJi_A7ZQ wykonaj w dniu 3 kwietnia

Zapraszam do . https://www.youtube.com/watch?v=oBm5En379vc&t=11s - ćwiczenia wykonaj w dniu 1 kwietnia

Witam. Zapraszam do ćwiczeń. https://www.youtube.com/watch?v=oBm5En379vc - wykonaj ćwiczenia w dniu 30 marca

Uniwersalny zestaw ćwiczeń do wykonywania w domu.

Zajęcia artystyczna

Temat: Ekodesing – wyplatanki z papieru, robimy papierowe rurki.. - wykonaj zadania w dniu 20 kwietnia

Temat: Dekoracje świąteczne - zając ,pisanka lub kurczak ze sznurka jutowego.. - wykonaj zadania w dniu 30 marca i 6 kwietnia

Wychowanie do życia w rodzinie

Temat: Antykoncepcja i środki wczesnoporonne. - zadanie skierowane tylko dla chłopców - wykonaj w dniu 27 kwietnia

Temat: Antykoncepcja i środki wczesnoporonne. - zadanie skierowane tylko dla dziewcząt - wykonaj w dniu 20 kwietnia

Temat: Metody rozpoznawania płodność - zadanie skierowane tylko dla chłopców - wykonaj zadania w dniu 6 kwietnia

Temat: Metody rozpoznawania płodność - zadanie skierowane tylko dla dziewcząt - wykonaj zadania w dniu 30 marca