strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 3
W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. JANUSZA KORCZAKA WE WRZEŚNI

język polski
język angielski
historia
WOS
matematyka
fizyka
chemia
biologia
geografia
informatyka
edukacja dla bezpieczeństwa
wychowanie fizyczne
podstawy przedsiębiorczości
religia

powrót