strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

  Lekcje w domu


kl. 1b BS wych. p. Beata Tomaszewska

 
J.polski

Temat: Ćwiczenia ortograficzne - zadanie wykonaj w dniach 22 - 24 czerwca

Temat: Części mowy – powtórzenie wiadomości.- zadanie wykonaj w dniach 16 - 17 czerwca

Temat: Janusz Korczak – „Nie ma dzieci. Są ludzie”. - zadanie wykonaj w dniach 9-10 czerwca

Temat: 1.Radość mimo wszystko. O przyjaźni i przyjemności z życia. . - zadania wykonaj w dniach 2 i 3 czerwca

Matematyka

Temat: 1. Wielokąty foremne i ich własności. 2. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości – Przekształcanie wykresów funkcji. Figury podobne i wielokąty foremne. - zadanie wykonaj w dniu 22 i 24 czerwca

Temat: 1. Wielokąty podobne i ich własności. 2. Cechy podobieństwa trójkątów.- zadanie wykonaj w dniu 15 i 17czerwca

Temat: 1.Przesunięcie wykresu funkcji wzdłuż osi y.2.Przesunięcie wykresu funkcji wzdłuż osi x. - zadanie wykonaj w dniu 8 i 10 czerwca

Temat:Symetria względem osi układu współrzędnych. - zadanie wykonaj w dniu 3 czerwca

Temat:Sprawdzenie wiadomości – Funkcja i jej własności. >>>> sprawdzian - zadanie wykonaj w dniu 1 czerwca

Język angielski

Topic: Travelling – podróżowanie. - zadanie wykonaj w dniu 24 czerwca

Topic: Travel items – rzeczy potrzebne w podróży. - zadanie wykonaj w dniu 22 czerwca

Topic: Free time activities – revision. – zajęcia w czasie wolnym – powtórka.- zadanie wykonaj w dniu 17 czerwca

Topic: Free time activities – revision. – zajęcia w czasie wolnym – powtórka.- zadanie wykonaj w dniu 15 czerwca

Topic: Travelling and sports– podróżowanie i sporty. - zadanie wykonaj w dniu 10 czerwca

Topic: Travelling and sports– podróżowanie i sporty. - zadanie wykonaj w dniu 8 czerwca

Topic: Travelling – podróżowanie. - zadanie wykonaj w dniu 3 czerwca

Topic: Happy Children’s Day. - zadanie wykonaj w dniu 1 czerwca

Historia

Temat: Rzeczpospolita za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. - zadanie wykonaj w dniu 16 czerwca

Temat: Kultura barokowo-sarmacka w Rzeczypospolitej. - zadanie wykonaj w dniu 16 czerwca

Temat: Kultura renesansowa w Rzeczypospolite. - zadanie wykonaj w dniu 9 czerwca

Temat: Demokracja szlachecka. - zadanie wykonaj w dniu 2 czerwca

Geografia

Temat: Powtarzamy wiadomości o środowisku przyrodniczym Polski. - zadanie wykonaj w dniu 24 czerwca

Temat: Sieć wodna Polski. >>> mapka >>>sieć wodna - zadanie wykonaj w dniu 10 i 17 czerwca

Temat: Ochrona przyrody w Polsce. >>> parki narodowe >>>ochrona przyrody - zadanie wykonaj w dniu 3 czerwca

Biologia

Temat: Mitoza i mejoza – powtórzenie.- zadania wykonaj w dniu 24 czerwca

Temat: Mejoza - zadania wykonaj w dniu 17 czerwca

Temat: Przebieg cyklu komórkowego.- zadania wykonaj w dniu 10 czerwca

Temat: Energia i metabolizm - sprawdzian.- zadania wykonaj w dniu 3 czerwca

Informatyka

Temat: To już wiesz, umiesz, potrafisz!- zadanie wykonaj w dniu 24 czerwca

Temat: Praca jest w sieci, czyli jak wykorzystać Internet do znalezienia dobrej pracy.- zadanie wykonaj w dniu 10 i 17 czerwca

Temat: E-learning w szkole, czyli przygotowujemy się do egzaminu.- zadanie wykonaj w dniu 3 czerwca

Podstawy przedsiębiorczości

Temat: Sprawdź czy potrafisz ! - realizacja 22 i 23 czerwca

Temat: Lekcja powtórzeniowa - realizacja 16 czerwca

Temat: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw - realizacja 15 czerwca

Temat: Etyka w pracy i biznesie. - realizacja 9 czerwca

Temat: Zalety i wady form opodatkowania przedsiębiorstw podatkiem dochodowyma. - realizacja 8 czerwca

Temat: Księgowość przedsiębiorstwa. - realizacja 2 czerwca

Temat: Efekty finansowe działalności przedsiębiorstwa. - realizacja 1 czerwca

Edukacja dla bezpieczeństwa

Temat: Powtórzenie wiadomości z nadzwyczajnych zagrożeń- realizacja 16 i 23 czerwca

Temat: Służby ratownicze - realizacja 9 czerwca

Temat: Zagrożenia związane z działalnością człowieka - realizacja 2 czerwca

Wychowanie fizyczne

Temat: 1. Edukacja zdrowotna. Jaki wpływ na zdrowie ma nadmiar spędzonego czasu przed komputerem i telewizorem. 2. Edukacja zdrowotna. Jak zadbać o swój wygląd zewnętrzny i sylwetkę. - realizacja w dniu 22 i 24 czerwca

Temat: Ćwiczenia fitness realizacja w dniu 15 i 17 czerwca

Temat: Piłka nożna - Doskonalenie kontroli nad piłką . realizacja w dniu 8 i 10 czerwca

Temat: Piłka nożna - doskonalenie techniki gry . realizacja w dniu 3 czerwca

Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe z piłką. realizacja w dniu 1 czerwca

Religia

Temat: Powtarzamy wiadomości z II półrocza. W czasie wakacji pamiętamy o Panu Bogu.- zadanie wykonaj w dniach 22 i 23 czerwca

Temat:Formy i rodzaje modlitwy. Postawy w czasie modlitwy. - zadanie wykonaj w dniach 15 i 16 czerwca

Temat: Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Święta Małgorzata Maria Alacoque. - zadanie wykonaj w dniach 8 i 9 czerwca

Temat: 1.Wierzyć i ufać Bogu. 2.Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. - zadanie wykonaj w dniach 1 i 2 czerwca

Zajęcia pozalekcyjne

NASZ PATRON - Janusz Korczak. - zadania wykonaj w dniu 16 i 23 czerwca

Taniec, czyli życie – Billy Elliot Stephena Daldry’ego. - zadania wykonaj w dniu 2 i 9 czerwca

Wychowanie do życia w rodzinie

1.Cyfrowe objęcia: Internet, smart fony, gry. 2. Kochasz życie?- NIE BIERZ!- zadania tylko dla dziewcząt - wykonaj w dniu 15 czerwca

Inicjacja seksualna. Kiedy i z kim? - zadania tylko dla dziewcząt - wykonaj w dniu 18 maja

Usprawnianie technik szkolnych
Te zadania są skierowane do Karola i Mateusza, ale jeśli ktoś z pozostałych uczniów jest zainteresowany to zapraszam :)

Temat: Cechy podobieństwa trójkątów- wykonaj zadania w dniu 17 i 24 czerwca

Temat: Przesunięcie wykresu funkcji względem osi x i y. - wykonaj zadania w dniu 10 czerwca

Temat: Symetria względem układu współrzędnych. - wykonaj zadania w dniu 3 czerwca


MATERIAŁY ARCHIWALNE - MAJ
J.polski

Temat: 1,Co daje człowiekowi kontakt z naturą? 2. Zdania pojedyncze w tekstach. - zadania wykonaj w dniach 26-27 maja

Temat: 1,2. Relacje międzyludzkie w komedii Moliera. - zadania wykonaj w dniach 19-20 maja

Temat: 1. Miłość według Jana Andrzeja Morsztyna. 2. Nieodmienne części mowy. - zadania wykonaj w dniach 12-13 maja

Temat: Niepokoje człowieka baroku. Mikołaj Sęp Szarzyński Sonet V. . - zadania wykonaj w dniach 5-6 maja

Matematyka

Temat:1.Wartość najmniejsza i największa funkcji w przedziale domkniętym. 2.Odczytywanie z wykresu funkcji przedziałów w których funkcja przyjmuje zadane wartości -zadanie wykonaj w dniach 25 i 27 maja

Temat:1.Miejsce zerowe i znak funkcji w przedziale. 2.Funkcja rosnąca, malejąca lub stała. -zadanie wykonaj w dniach 18 i 20 maja

Temat:1.Pojęcie funkcji i sposoby określania funkcji.2.Sposoby określania funkcji. -zadanie wykonaj w dniach 11 i 13 maja

Temat: Interpretacja geometryczna układu równań liniowych. - zadanie wykonaj w dniach 4 i 6 maja

Język angielski

Topic: Travelling – podróżowanie. - zadanie wykonaj w dniu 27 maja

Topic: Czasowniki modalne, reagowanie językowe. - zadanie wykonaj w dniu 25 maja

Topic: Czasowniki modalne czyli co musisz i nie wolno. . - zadanie wykonaj w dniu 20 maja

Topic: Czasowniki modalne czyli co musisz i nie wolno. - zadanie wykonaj w dniu 18 maja

Topic: U lekarza – choroby, czas przeszły.- zadanie wykonaj w dniu 13 maja

Topic: U lekarza – choroby, czas przeszły.- zadanie wykonaj w dniu 11 maja

Topic: U lekarza – choroby.- zadanie wykonaj w dniu 6 maja

Topic: U lekarza – choroby.- zadanie wykonaj w dniu 4 maja

Historia

Temat: Demokracja szlachecka. - zadanie wykonaj w dniu 2 czerwca

Temat: Utrwalenie działu IV. Sprawdzian. - zadanie wykonaj w dniu 26 maja

Temat: Idee epoki oświecenia. - zadanie wykonaj w dniu 19 maja

Temat: Oświecenie i przemiany cywilizacyjne ,polityczne XVIII wieku.. - zadanie wykonaj w dniu 12 maja

Temat: Kultura europejska epoki baroku. - zadanie wykonaj w dniu 5 maja

Geografia

Temat: Klimat Polski. >>> klimat polski - zadanie wykonaj w dniu 27 maja

Temat: Surowce mineralne Polski i ich znaczenie gospodarcze. >>> surowce mineralne - zadanie wykonaj w dniu 20 maja

Temat: Regiony fizycznogeograficzne Polski. >>> mapka - zadanie wykonaj w dniu 13 maja

Temat: Utrwalenie wiadomości. - zadanie wykonaj w dniu 6 maja

Biologia

Temat: Fermentacja.- zadania wykonaj w dniu 27 maja

Temat: Oddychanie tlenowe.- zadania wykonaj w dniu 20 maja

Temat: Znaczenie i wykorzystanie enzymów–.- zadania wykonaj w dniu 13 maja

Temat: Enzymy – biologiczne katalizatory.- zadania wykonaj w dniu 6 maja

Informatyka

Temat: E-learning, czyli jak podnosić kwalifikacje bez wychodzenia z domu..- zadanie wykonaj w dniu 27 maja

Temat: Nie tylko poczta, czyli jak wykorzystać usługi sieciowe do komunikacji.- zadanie wykonaj w dniu 20 maja

Temat: Pomoc z chmury, czyli koordynowanie pracą zespołu.- zadanie wykonaj w dniu 13 maja

Temat: Własna chmura, czyli programy i dane poza firmą. .- zadanie wykonaj w dniu 6 maja

Podstawy przedsiębiorczości

Temat: Marketing - realizacja 26 maja

Temat: Zarządzanie przedsiębiorstwem c.d. - realizacja 25 maja

Temat: Zarządzanie przedsiębiorstwem. - realizacja 19 maja

Temat: Analiza otoczenia. - realizacja 18 maja

Temat: Zakładanie przedsiębiorstwa. - realizacja 11 i 12 maja

Temat: Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw.- zadanie wykonaj w dniach 4 i 5 maja

Edukacja dla bezpieczeństwa

Temat: Zagrożenia naturalne, budowlane i komunikacyjne - realizacja 26 maja

Temat: Zbiorowe środki ochrony ludności - realizacja 19 maja

Temat: Odzież ochronna - realizacja 12 maja

Temat: Środki ochrony indywidualnej - realizacja 5 i 12 maja

Wychowanie fizyczne

Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe w rytm muzyki. realizacja w dniu 27 maja

Temat: Piłka nożna - doskonalenie prowadzenia piłki. realizacja w dniu 25 maja

Temat: Ćwiczenia równoważne. realizacja w dniu 20 maja

Temat: Piłka nożna- doskonalenie prowadzenia piłki nogą. realizacja w dniu 18 maja

Temat: Ćwiczenia fitness. realizacja w dniu 13 maja

Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe. realizacja w dniu 11 maja

Temat: Ćwiczenia fitness. realizacja w dniu 6 maja

Temat: Piłka Nożna gra szkolna. realizacja w dniu 4 maja

Religia

Temat: 1.Żyć odpowiedzialnie. 2.Zesłanie Ducha Świętego. - zadanie wykonaj w dniach 25 i 26 maja

Temat: 1.Ślubować odpowiedzialność. 2.Wniebowstąpienie Pana Jezusa. - zadanie wykonaj w dniach 18 i 19 maja

Temat: 100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II. - zadanie wykonaj w dniach 11 i 12 maja

Temat: 1. Doświadczać odpowiedzialności. 2. Dzielić odpowiedzialność. - zadanie wykonaj w dniach 4 i 5 maja

Zajęcia pozalekcyjne

Nietykalni – film o kalectwie i przyjaźni . - zadania wykonaj w dniu 19 i 26 maja

Komedia – jeden z gatunków dramatycznych . - zadania wykonaj w dniu 5 i 12 maja

Wychowanie do życia w rodzinie

Inicjacja seksualna. Kiedy i z kim? - zadania tylko dla dziewcząt - wykonaj w dniu 18 maja

Usprawnianie technik szkolnych
Te zadania są skierowane do Karola i Mateusza, ale jeśli ktoś z pozostałych uczniów jest zainteresowany to zapraszam :)

Temat: Najmniejsza i największa wartość funkcji. - wykonaj zadania w dniu 27 maja

Temat: Miejsce zerowe funkcji. - wykonaj zadania w dniu 20 maja

Temat: Pojęcie funkcji i sposoby jej określania. - wykonaj zadania w dniu 13 maja

Temat: Graficzna ilustracja układu równań. - wykonaj zadania w dniu 6 maja


MATERIAŁY ARCHIWALNE - MARZEC I KWIECIEŃ
Informatyka

Temat: Firma w sieci, czyli jak informatyka oszczędza czas.- zadanie wykonaj w dniu 29 kwietnia

Temat: Nie wszystko jest takie oczywiste, czyli jak działa Internet.- zadanie wykonaj w dniu 22 kwietnia

Temat: Komputery poza biurem, czyli maszyny i urządzenia programowe.- zadanie wykonaj w dniu 8 kwietnia

Temat: Kupujemy świadomie, czyli poznajemy parametry urządzeń peryferyjnych. - zadanie wykonaj w dniu 1 kwietnia

Temat: E-mail z załącznikiem. - zadanie wykonaj w dniu 25 marca

Temat: Założenie konta pocztowego

Historia

Temat: Kultura europejska epoki renesansu. - zadanie wykonaj w dniu 28 kwietnia

Temat: Konflikty religijne. Kontrreformacja. - zadanie wykonaj w dniu 21 kwietnia

Temat: Reformacja i konflikty religijne. - zadanie wykonaj w dniu 7 kwietnia

Temat: Czasy nowożytne .Wielkie odkrycia geograficzne. - zadanie wykonaj w dniu 30 marca

Temat: Utrwalenie wiadomości-dział III, ziemie polskie w średniowieczu - zadanie wykonaj w dniach 24 i 31 marca.

Temat: Mapa Europy po I wojnie światowej.

  1. Wykonać polecenie str. 11 podręcznik.
Edukacja dla bezpieczeństwa

Temat: Sposoby ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożenia - realizacja 28 kwietnia

Temat: Rola i zadania Obrony Cywilnej - realizacja 21 kwietnia

Temat: Międzynarodowe prawo humanitarne - realizacja 7 kwietnia

Temat: Siły zbrojne RP - realizacja 31 marca

Temat: Powinności obronne i kryzysowe władz i instytucji oraz obywateli - realizacja 24 marca

Temat: Polityczne i militarne warunki bezpieczeństwa państwa

Obejrzyj film:
https://www.youtube.com/watch?v=vS0kQkN84uk

Religia

Temat: 1. Być odpowiedzialnym. 2. Uroczystość NMP Królowej Polski. - zadanie wykonaj w dniach 27 - 28 kwietnia.

Temat: 1. Zmartwychwstały Jezus ukazuje się dwom uczniom. 2. Święto Miłosierdzia Bożego. - zadanie wykonaj w dniach 20 - 21 kwietnia.

Temat: 1. Wielkanoc–Zmartwychwstanie Pana Jezusa. 2. Pan Jezus zbawił nas na krzyżu. - zadanie wykonaj w dniach 6-7 kwietnia.

Temat: Wielki Piątek – śmierć Pana Jezusa. Wielka Sobota. - zadanie wykonaj w dniach 30 i 31 marca

Temat: 1. Niedziela palmowa. 2. Wielki czwartek

Język angielski

Topic: W restauracji – komunikacja .- zadanie wykonaj w dniu 29 kwietnia

Topic: W restauracji – komunikacja .- zadanie wykonaj w dniu 27 kwietnia

Topic: Celebrations – tradycje i święta - utrwalenie . .- zadanie wykonaj w dniu 22 kwietnia

Topic: Celebrations – tradycje i święta. .- zadanie wykonaj w dniu 20 kwietnia

Topic: Komunikacja, transport i nowoczesna technika..- zadanie wykonaj w dniu 8 kwietnia

Topic: Komunikacja, transport i nowoczesna technika.- zadanie wykonaj w dniu 6 kwietnia

Topic: Komunikacja, nowoczesna technika, czasy teraźniejsze. - zadanie wykonaj w dniu 1 kwietnia

Topic: Zwroty komunikacyjne – ćwiczenia praktyczne. - zadanie wykonaj w dniu 30 marca

Topic: Zainteresowania i czas wolny, nasza rutyna. .- zadanie wykonaj w dniu 29 marca

Lekcja 1

Podstawy przedsiębiorczości

Temat: Jak napisać biznesplan.- zadanie wykonaj w dniach 28 kwietnia

Temat: Cele i rodzaje działalności gospodarczej.- zadanie wykonaj w dniach 27 kwietnia

Temat: Praca - test sprawdzający.- zadanie wykonaj w dniach 20 i 21 kwietnia

Temat: Etyka w pracy i ochrona praw pracowniczych.- zadanie wykonaj w dniach 6 i 7 kwietnia

Temat: Kodeks pracy.- zadanie wykonaj w dniach 30 i 31 marca

Temat: Zatrudnienie - zadanie wykonaj w dniu 23 i 24 marca

Temat:Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy. - zadanie wykonaj w dniach 16 i 17 marca

Matematyka

Temat: Wzajemne położenie prostych na płaszczyźnie. - zadanie wykonaj w dniach 27 i 29 kwietnia

Temat: Równanie prostej w postaci kierunkowej. - zadanie wykonaj w dniach 20 i 22 kwietnia

Temat: Odległość dwóch punktów na płaszczyźnie kartezjańskiej. - zadanie wykonaj w dniach 6 i 8 kwietnia

Temat: 1.Rozwiązywanie układów równań liniowych z dwiema niewiadomymi – powtórzenie. 2. Przykłady zadań prowadzących do rozwiązywania układów równań liniowych – powtórzenie. - zadanie wykonaj w dniach 30 marca i 1 kwietnia

Temat: Przykłady zadań prowadzących do rozwiązywania układów równań liniowych. - zadanie wykonaj w dniach 23 i 25 marca.

Temat: Układy równań 1 stopnia z dwiema niewiadomymi.

Geografia

Temat: Strefy klimatyczno – roślinne na Ziemi. - zadanie wykonaj w dniu 29 kwietnia

Temat: Typy genetyczne gleb w Polsce. - zadanie wykonaj w dniu 22 kwietnia

Temat: Rodzaje skał i ich gospodarcze wykorzystanie. - zadanie wykonaj w dniu 8 kwietnia

Temat: Zewnętrzne procesy modelujące powierzchnię Ziemi. - zadanie wykonaj w dniach 25 marca i 1 kwietnia

Temat: Wewnętrzne procesy rzeźbotwórcze-wulkanizm, trzęsienia ziemi, ruchy górotwórcze. zadanie na dzień 18 marca.

J.polski

Temat: Bez happy endu – dzieje Romea i Julii. . - zadania wykonaj w dniach 28 - 29 kwietnia

Temat: O tym, jak rodzi się uczucie. Różne odmiany miłości. - zadania wykonaj w dniach 21 - 22 kwietnia

Temat: Renesansowa wizja szczęśliwego życia. - zadania wykonaj w dniach 7 - 8 kwietnia

Temat: 1. Dawne i współczesne pojmowanie patriotyzmu. 2.Formy i funkcje zaimka. . - zadania wykonaj w dniach 31marca - 1 kwietnia

Temat: 1. Dobry obywatel według Jana Kochanowskiego. 2. Formy i funkcje liczebnika. - zadania wykonaj w dniach 24 - 25 marca

Biologia

Temat: Organelle komórkowe - sprawdzian.- zadania wykonaj w dniu 29 kwietnia

Temat: Mitochondria- zadania wykonaj w dniu 22 kwietnia

Temat: Rybosomy - zadania wykonaj w dniu 8 kwietnia

Temat: Budowa chromosomu - zadania wykonaj w dniu 1 kwietnia

Temat: Budowa jądra komórkowego - zadania wykonaj w dniu 25 marca

Wychowanie fizyczne

Temat: Ćwiczenia siłowe. realizacja w dniu 29.04.2020

Temat: Piłka Nożna. Nauka wykonywania stałych fragmentów gry. realizacja w dniu 27.04.2020

Temat: Ćwiczenia kształtujące MM, RR, NM i tułowia. realizacja w dniu 22.04.2020

Temat: Piłka siatkowa gra właściwa Przypomnij sobie zasady gry . realizacja w dniu 20.04.2020

Temat: Piłka siatkowa gra szkolna. realizacja w dniu 07.04.2020

Temat: Nauka zbicia piłki po wystawie realizacja w dniu 05.04.2020

Temat: Nauka rozegrania piłki w zespole trójkowym realizacja w dniu 01.04.2020

Temat: Nauka odbicia piłki i zagrywki. realizacja w dniu 30.03.2020

Proponuję wam zestaw ćwiczeń do wykonywania w domu:

https://www.fabrykasily.pl/cwiczenia/domowe - ćwiczenia wykonaj w dniach 23-25 marca

Zajęcia pozalekcyjne

Film a dzieło literackie. - zadania wykonaj w dniu 21 i 28 kwietnia

To był wielki autorytet… - zadania wykonaj w dniu 31 marca i 7 kwietnia

Wychowanie do życia w rodzinie

Płeć. Prezent do rozpakowania. - zadania wykonaj w dniu 20 kwietnia

Usprawnianie technik szkolnych
Te zadania są skierowane do Karola i Mateusza, ale jeśli ktoś z pozostałych uczniów jest zainteresowany to zapraszam :)

Temat: Wzajemne położenie prostych na płaszczyźnie. - wykonaj zadania w dniu 29 kwietnia

Temat: Współczynnik kierunkowy prostej. - wykonaj zadania w dniu 22 kwietnia

Temat: Rozwiązywanie układów równań. - wykonaj zadania w dniu 1 i 8 kwietnia